مجله تفر یحی آموزشی

ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید! Reviewed by Momizat on . ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید! جسد زن میانسال که با ۹ ضربه چاقـو به قتل رساند، در طبقه چهارم ساختمان مسکونی در بـزرگراه شهید محلاتی، خ ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید! جسد زن میانسال که با ۹ ضربه چاقـو به قتل رساند، در طبقه چهارم ساختمان مسکونی در بـزرگراه شهید محلاتی، خ Rating: 0

ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید!

ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید!

جسد زن میانسال که با ۹ ضربه چاقـو به قتل رساند، در طبقه چهارم ساختمان مسکونی در بـزرگراه شهید محلاتی، خیابان میثم کشف شد.

ماجرای زنی که در خیابان شهید محلاتی با چاقو به قتل رسید!

به گزارش دیدگا از تسنـیم، سـاعت ۲۲:۳۴ پنجشنبه (۲۸ دی‌ ماه) ماموران کلانـتری ۱۳۲ نبرد در تماس با بازپرس کشـیک قتل پایتخت اعلام کـردند زن میانسالی با ضربات متعـدد چاقو در یک منزل مسکونی در بزرگـراه شهید محلاتی، خیابـان میثـم به قتل رسیده است.

بلافاصله قاضـی مرادی؛ بازپرس امور جنـایی تهران به همراه اکیپ تشخـیص اداره آگاهی و کارشناسان پزشـکی قانونی در صحنه جرم که طبـقه چهارم ساختمان چهار طبقه مسکونـی بود، حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه حـاکی از آن بود که زن پنجاه و دو ساله‌ای با ضـربات متعدد چاقو (۹ ضربه) در اتاق پذیـرایی خانه به قتل رسیده اسـت.

پسر مقتول که پلیس را در جریان قـتل مادرش قرار داده بود، در اظهاراتـش به بازپرس گفت: پدرم پنجاه و شـش سال سن دارد و با مادرم اختـلاف داشت، او بیکار بود و قرص آرام‌بخـش مصرف می‌کرد، زمان حادثـه من در خانه نبودم که پدرم با مـن تماس گرفت و گفـت، مادرم بیمار است و از من خواسـت که سریعاً به خانه بازگردم و گفت دیگر با او تمـاس نگیرم که من به سـرعت به خانه رفتم و بـا ورود به خانه با جسد غرق در خـون مادرم مواجه شدم.

سرانجام با دستـور قاضی مرادی؛ بازپرس امور جنایی تهران جسد مقتول برای بررسـی بیشتر به پزشکی قانونی منتـقل شد و تحقیقات برای بازداشـت قاتل فراری ادامه دارد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا