مجله تفر یحی آموزشی

روغن این میوه شما را لاغر می کند! Reviewed by Momizat on . روغن این میوه شما را لاغر می کند! طیق نظر متخصصین تغذیه می توانید با خوردن روغن آووکادو در غـذاهای مختلف می‌توان چربی‌هـای شکمی را تا حدود زیـادی کاهش داد و در روغن این میوه شما را لاغر می کند! طیق نظر متخصصین تغذیه می توانید با خوردن روغن آووکادو در غـذاهای مختلف می‌توان چربی‌هـای شکمی را تا حدود زیـادی کاهش داد و در Rating: 0

روغن این میوه شما را لاغر می کند!

روغن این میوه شما را لاغر می کند!

طیق نظر متخصصین تغذیه می توانید با خوردن روغن آووکادو در غـذاهای مختلف می‌توان چربی‌هـای شکمی را تا حدود زیـادی کاهش داد و در نتیـجه خطر ابتلا به سندروم متابولیـک در فرد کاهش پیدا خواهـد کرد.

فوائد

محققان می‌گوینـد با خوردن روغن آووکادو در غذاهای مختـلف می‌توان چربی‌های شکمی را تا حـدود زیادی کاهـش داد و در نتیجه خطر ابتلا به سنـدروم متابولیک در فرد کاهـش پیدا خواهد کرد.

رژیم غذایی کـه در آن از مواد غذایی سـرشار از اسیدهای چرب تک غیر اشـباع استفاده شده است توزیع چربی در اطـراف شکم را تا حـد زیادی کاهش می‌دهـد.

یک قاشق غذاخوری روغـن آووکادو دارای حدود ۱۲۰ کالری و ۱۰ گرم چـربی تک غیر اشباع اسـت. این روغن از لحاظ تغذیـه‌ای و خواص مشـابه روغن زیتون فوق بکر اسـت اما روغن زیتون فوق بکر نقطـه دود پایینی دارد که آووکـادو برخلاف آن نقـطه دودش بسیار بالا اسـت و از این رو می‌توان برای سرخ کردن مـواد از روغن آووکادو استفـاده کرد.

 رادیکال‌های آزاد با بدن مبـارزه می‌کنند و این یک جنگ درون بدن اسـت، رادیکال‌های آزاد مولکول‌های اکسـیژن مخربی هستند که می‌توانند آغازگر واکنـش‌های زنجیره ای متعددی در بدن باشنـد که باعث تخریب سلول‌ها و DNA می‌شـود. این موضوع می‌تواند سلامت بدن را به خطر بیندازد.

آنتی اکسیدان‌هایی که در مـیوه‌های تازه و سبزیجات وجود دارند توانایی این را دارند کـه برخی از این رادیکال‌های آزاد را خنثـی کنند اما گاهـی این نیرو کافی نیسـت و در این شرایط بهتر است آووکادو را هم به رژیـم غذایی خود اضافه کنیم.

به عقیده محققان، با خوردن آووکادو، بدن بهـتر و بیشتر می‌تواند با رادیکال‌های آزاد مـبارزه کند. بهتر است از میـوه تازه آووکادو به جای روغن آن استـفاده کنید.

 

 اواکادو با این روغن لاغر شوید خواص لاغری آواکادو رژیم لاغری روغن این میوه شما را لاغر می کند! روغنی که لاغر می کند روغنی که وزن را کاهش می دهد کاهش وزن با مصرف آواکادو لاغر شدن با مصرف روغن لاغری  اواکادو با این روغن لاغر شوید خواص لاغری آواکادو رژیم لاغری روغن این میوه شما را لاغر می کند! روغنی که لاغر می کند روغنی که وزن را کاهش می دهد کاهش وزن با مصرف آواکادو لاغر شدن با مصرف روغن لاغری

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا