مجله تفر یحی آموزشی

کشته شدن پریسا خدری، مربی ژیمناست اراکی Reviewed by Momizat on . کشته شدن پریسا خدری، مربی ژیمناست اراکی پریسا خدری، دختر ژیمناست اراکی که دو ماه قبل در حین انجام عمل جراحی زیبایی بینی به کمـا رفته بود سه ‌شـب پیش فوت کرد. به کشته شدن پریسا خدری، مربی ژیمناست اراکی پریسا خدری، دختر ژیمناست اراکی که دو ماه قبل در حین انجام عمل جراحی زیبایی بینی به کمـا رفته بود سه ‌شـب پیش فوت کرد. به Rating: 0

کشته شدن پریسا خدری، مربی ژیمناست اراکی

کشته شدن پریسا خدری، مربی ژیمناست اراکی

پریسا خدری، دختر ژیمناست اراکی که دو ماه قبل در حین انجام عمل جراحی زیبایی بینی به کمـا رفته بود سه ‌شـب پیش فوت کرد.

به گزارش خبرنگار دیدگا، پزشکان و خانواده پریسا می‌گوینـد علت مرگ او قصور پزشکی در حیـن جراحی بوده است.

طبق اطلاعات بدست آمده از تیم پزشکی، در  هنگام عمل، پریسا خدری دچار ایست قلبی می شود که  توسط تیم متخصص احیا می گردد و بعد از بازگشت، عمل جراحـی را ادامه می‌دهند.

اشتباه اول‌ تیم پزشکی پایین آوردن بیش از حد فشار بوده که منجـر به ایست قلبی می‌شـود و اشتباه بعدی این بـوده که عمل را ادامه داده‌انـد.

خواهر پریسا خدری می‌گویـد: به دلیل مسافت طولانی و شرایط سخت، پدرم دنبال بیمارستـانی در اراک گشـت تـا پریسا را به اراک آوردیم.

تیم مرکز جراحی ش از پدر من چک سفیـد گرفتند و گفتنـد این چک باید باشـد چون ما هزینه‌هـا را پرداخت می‌کنیـم و وقتی دیه گرفتیـد باید پس بدهید.

یکی از اعضـای تیم جراحـی می‌گوید: مغز پریسا خدری در حین عمل آسیب دیـده اما مرگ او به دلیل مشکل مغـزی‌اش نبوده است، یا عفونت کــرده یا دچار افت قلبی شـده است.

مرگ پریسا خدری که مربی ژیمناست بوده است، ضایعه ای جبران ناپذیر به جامعه ورزشی زنان می باشد.

متاسفانه گزایش بانوان کشوز به جراحی های زیبایی حتی در قشر ورزشکار نیز سرایت کرده است و متاسفانه شاهد چنین اتفاق ناگواری هستیم!

خبر مرگ پریسا خدری هیپچ ارتباطی به تظاهرات و اغتشاشات اخیر شهرهای ایران ندارد!

 

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا