مجله تفر یحی آموزشی

حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند Reviewed by Momizat on . حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند پیش ثبت نـام و نوبت گیری برای دریافت کـارت ملی هوشمند در واحدهای پستی دولتی سراسر کشـور رایگان شد. (توجه داشته باشید ک حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند پیش ثبت نـام و نوبت گیری برای دریافت کـارت ملی هوشمند در واحدهای پستی دولتی سراسر کشـور رایگان شد. (توجه داشته باشید ک Rating: 0

حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند

حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند

پیش ثبت نـام و نوبت گیری برای دریافت کـارت ملی هوشمند در واحدهای پستی دولتی سراسر کشـور رایگان شد.
(توجه داشته باشید که پیش ثبت نام رایگان اعلام شده است نه هزینه های دیگر!)
 

مدیرکل دفتر روابـط عمومـی شرکت ملی پست اظهارداشـت: به دنبال بازدید روز گذشـته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعـات از منطقه پستـی جنوب غرب تهران و بررسـی روند ارائه خدمات مربـوط به کارت هوشمند ملی و همـچنین براساس تصمیـم جدید مدیران ارشد شرکـت ملی پست خدمات مربوط به پیش ثبـت نام و نوبت گیری کارت هوشمـند ملی در واحدهای پسـتی سراسر کشـور به صورت رایگان انجـام می شود.

وی گفت: امکـانات لازم اعم از رایانه و خطـوط ارتباطی در محل های مناسـب واحدهای پستی ارائه دهنـده خدمات کارت هوشمند مـلی در سراسر کشور قـرار گرفته تا متقاضیان بتواننـد پیش ثبت نام را شخصـا و بدون پرداخت هزینه نیـز انجام دهند.

محمدحسن ترابـی افزود: متقاضیان می توانـند در صورت نیاز، پیش ثبت نـام را در میز خدمت (مسـتقر در واحدهای پستی) و بـا همکاری کارکنان پسـت انجام دهند.
فرآیند ثبت نـام کارت هوشمند ملی از طریق سامـانه سازمان ثبت احوال کشـور نیز به صورت رایگان انجـام می شود.

به گفته مدیرکل دفتـر روابط عمومی شرکت ملی پسـت، نخستین ایستگاه سیار تحویل کـارت هوشمند ملی در استـان مرکزی طی هفته جاری راه انـدازی شده و به زودی در سـایر استان های کشور نیز ایستـگاه های سیار ثبت نـام و تحویل ایـن کارت دایر می شـود.

انجام خدمـات مربوط به عکاسی در واحـدهای ثبت نام کارت هوشمند ملی الـزامی است.عکس باید در لحظـه ثبت نام از متقاضی گرفـته و همراه با سایر مدارک به صـورت آنلاین به سامانه ثبت احوال ارسـال شود.

 حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند کارت هوشمند ثبت نام کارت هوشمند کارت هوشمند ملی کارت ملی ثبت نام کارت ملی مهلت ثبت نام کارت هوشمند مراحل ثبت نام کارت هوشمند مراحل ثبت نام کارت ملی مراحل ثبت نام  حذف هزینه های پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند کارت هوشمند ثبت نام کارت هوشمند کارت هوشمند ملی کارت ملی ثبت نام کارت ملی مهلت ثبت نام کارت هوشمند مراحل ثبت نام کارت هوشمند مراحل ثبت نام کارت ملی مراحل ثبت نام

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا