مجله تفر یحی آموزشی

از این نشستهای خطرناک دوری کنید! Reviewed by Momizat on . از این نشستهای خطرناک دوری کنید! نشسـتن چهار زانـو و دو زانو خـطر ابتلا بـه ساییدگی مفصل زانـو را به همـراه دارد! دبیر علمی بیسـت و یکمـین کنگره بین المللی طب ف از این نشستهای خطرناک دوری کنید! نشسـتن چهار زانـو و دو زانو خـطر ابتلا بـه ساییدگی مفصل زانـو را به همـراه دارد! دبیر علمی بیسـت و یکمـین کنگره بین المللی طب ف Rating: 0

از این نشستهای خطرناک دوری کنید!

از این نشستهای خطرناک دوری کنید!

نشسـتن چهار زانـو و دو زانو خـطر ابتلا بـه ساییدگی مفصل زانـو را به همـراه دارد!

دبیر علمی بیسـت و یکمـین کنگره بین المللی طب فیـزیکی، توانبخـشـی و الکترودیاگنـوز ایران عنـوان کرد: نشسـتن چهار زانو و دو زانو خـطر ابتلا به ساییدگی مفصل زانو را به همـراه دارد.
 

به گزاش دیدگا به نقـل از روابط عمـومی طب فیزیـی، توانبخـشی و الکترودیاگنـوز ایـران، دکتر علیرضا اشـرف در آستـانه برگـزاری بیست و یکـمین کنـگـره بین المللی طب فیزیکی، توانبخشـی و الکترودیاگنوز ایران ساییـدگی زانـو را جزو یکـی از شـایع تـرین بیماری های اسکلتی- عضلانی ایرانیـان دانست و افزود: متاسفانه ایرانیـان به دلیل سبک غلـط نشستن از جمـله چهـار زانو و دو زانو همــواره در معـرض ابتلا به ساییـدگی زانو هستند.

وی افزود: علاوه بر این عدم اسـتاندارد بودن سرویس های بهداشـتی ایرانی که افراد را مجبور به چهار زانو نشسـتن می کند عاملی برای تشـدید بروز این بیماری است.

این استاد و مدیر گروه طـب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشـکی شیراز با بیان اینکه نشسـتن چهار زانو ۹ برابـر وزن کل بدن به زانوهـا فشار وارد می کند، یادآور شـد: همه مردم باید سبـک صحیح نشستن را بیامـوزند و به شدت از نشسـتن به مدل چهار یا دو زانو خـودداری کنند.

وی افـزود: افراد علاوه بر رعایـت سبک نشستن با نرمـش صحیح زانوها می تواننـد از بروز ساییدگی زانو پیشگـیری کنند.

اشـرف با تاکید براینـکه اصول نرمش زانو باید توسـط متخصصان طب فیریکـی به مردم آموزش داده شـود، تصریح کرد: افـراد در مراحل اولیه می تواننـد با نگه داشتن زانو به مدت ۱۰ ثانیـه به فاصله ۲۰ سانتی از سطـح بدن به سمت بالا زانوهـای خود را نرمـش دهند.

دبیر علمـی بیست و یکمین کنگره بین المللـی طب فیزیکی، توانبخشـی و الکترودیاگنوز ایران در بخـش دیگری از سخنانش تصریح کـرد: متاسفانه ساییدگی زانو قابـل درمان نیست و افراد صرفا با رعـایت موارد فوق می توانند از بروز آن پیشـگیری کنند.

این اسـتاد دانشگاه علوم پزشکی شیـراز یادآور شد: داروهایی که به بیماران مبتـلا به ساییدگی زانو تجویز می شـود صرفا جنبه کنترل کننده درد را دارد و در درمـان قطعی آن نقشـی ندارد.

اشرف خاطر نشـان کرد: به هیچ روشی نمـی توان‌ مفصلی که دچار ساییـدگی شده را به حالت اولـیه بازگرداند.

وی افزود: بیسـت و یکمین کنگره طب فیزیکـی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایـران از ۲۷ تا ۲۹ دیماه در سـالن همایش هـای رازی برگزار می شود.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا