مجله تفر یحی آموزشی

پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس Reviewed by Momizat on . پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس زلزله که می آید،همه چیز و همه کس را می لرزاند! آدمها وقتی میلرزند، نگران می شوند و ته دلشان خالی می شود!  وق پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس زلزله که می آید،همه چیز و همه کس را می لرزاند! آدمها وقتی میلرزند، نگران می شوند و ته دلشان خالی می شود!  وق Rating: 0

پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس

پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس

زلزله که می آید،همه چیز و همه کس را می لرزاند! آدمها وقتی میلرزند، نگران می شوند و ته دلشان خالی می شود!

 وقتی می ترسند و ته دلشان خالی می شود، روحیات و رفتارهایشان زمین تا آسمان فرق می کند!

دیگر از آن غرور و تکبر خبری نیست! همینطور از آن دغدغه ها و حرص و ولع مادی گرایی و همنوع آزاری!

دلهایشان به یکدیگر نزدیک تر می شود و گاهی حس انسان دوستیشان هم گل می کند!

گاهی هم برای فرار کردن از گسل ها از یکدیگر سبقت میگیرند… از سروکول هم بالا میروند که کمتر زیر آوار بمانند و گاهی هم در حین فرار کردن مصدوم میشوند! همانطور که در زلزله اخیر تهران تنها مصدوف حادثه خانومی بود که در حین خروج از ساختمان کشته شد!

بعد از زلزله بازار شایعات و گمانه زنی های خاله زنکی داغ داغ است.

گفتند که “باز دوباره بمب اتم و اینا تست کردند و زمین لرزید!”

“آمریکا به تکنولوژی جدیدی دست پیدا کرده اند که می توانند هرکجا خواستند زلزله ایجاد کنند!”

بازار سیاه نمایی ها و حرفها و عقده گشایی های متفرقه هم که حسابی داغ داغ است.

ترس از زلزله آنقدر شدید بود که مردم حتی خوابیدن در سرمای پارک را به خوابیدن با ترس و لرز در خانه ترجیح دادند. و حتی خوابیدن در خودرو را به آرامش زیر پتو در زیر سقف متزلزل!

حتی عروسی عده ای هم عجیب خاطره ای شد در میان هیاهو و همهمه لرزیدن پایتخت!

و چه دستانی که بعد از سالها به سمت آسمان رفت و چه زبانهایی که به دعا و اذکار الهی مشغول شد!

 پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس زلزله تهران مردم در پارک ها حضور مردم در خیابانها پس از زلزله زلزله اصلی تهران در راه است؟ شایعات پس از زلزله تکنولوژی جدید آمریکا زلزله کار امریکاست زلزله خراسان هالپ یا هارپ هارپ تکنولوژی هارپ دستاورد جدید آمریکا آمریکا زلزله ایجاد می کند هارت چیست  پایتخت نشین ها هم لرزیدند، پاییز زمستان زلزله + عکس زلزله تهران مردم در پارک ها حضور مردم در خیابانها پس از زلزله زلزله اصلی تهران در راه است؟ شایعات پس از زلزله تکنولوژی جدید آمریکا زلزله کار امریکاست زلزله خراسان هالپ یا هارپ هارپ تکنولوژی هارپ دستاورد جدید آمریکا آمریکا زلزله ایجاد می کند هارت چیست

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا