مجله تفر یحی آموزشی

گسل ماهدشت تهران را لرزاند! Reviewed by Momizat on . گسل ماهدشت تهران را لرزاند! رئیس مرکـز تحقیقات راه، مسکـن و شهرسـازی ضمن تشـریح ابعاد زلزله دیـشب تهران گفت: این احتـمال وجود دارد که گـسل ماهدشـت با توجه به ته گسل ماهدشت تهران را لرزاند! رئیس مرکـز تحقیقات راه، مسکـن و شهرسـازی ضمن تشـریح ابعاد زلزله دیـشب تهران گفت: این احتـمال وجود دارد که گـسل ماهدشـت با توجه به ته Rating: 0

گسل ماهدشت تهران را لرزاند!

گسل ماهدشت تهران را لرزاند!

رئیس مرکـز تحقیقات راه، مسکـن و شهرسـازی ضمن تشـریح ابعاد زلزله دیـشب تهران گفت: این احتـمال وجود دارد که گـسل ماهدشـت با توجه به تهاتـری که با گسـل‌های دیگر همچـون گسل ایپک و اشتـهارد دارد سبب زلزلـه بزرگ‌تری در تـهران و البـرز شـود.
 

محمد شکرچـی‌زاده درباره آخرین وضعیـت زلزله تهران که شـب گذشته به بزرگای ۵٫۲ رخ داد و پـس از آن زلزله‌های خفیـف دیگری به وقـوع پیوست به ارایه نکاتی پـرداخت و گفـت: مرکز زلزله ۵٫۲ ریشتـری که شب گذشتـه رخ داد در ۳ کیلومتـری شهر مـلارد و به واسطه فعال‌شـدن گسل ماهدشت در جنـوب کرج بود.

شکرچـی‌زاده با اشـاره به اینکه گسل ماهدشت سابقه فعالیت چندانی نداشته است و حداکثر بزرگای آن ۶ ریشتر است، افزود: گسل ماهدشت در کنار گسل‌های ایپک و اشتهارد که بزرگای ۷ تا ۸ ریشتر را دارند واقع شده است و احتمـال زیادی وجـود دارد که آنها را فعـال کند باید مردم احتیاط لازم را داشـته باشند.

رئیس مرکز تحقیـقات راه، مسکن و شهرسازی تصـریح کرد: چنانچه گسل ایپک و اشتهارد بر اثر گسل ماهدشت فعال شده باشنـد، خطر جدی تهـران و البرز را تهـدید می‌کند.

وی با تاکیـد بر اینکه همـکاران مرکز تحقیقات در شبـکه شتاب‌نگاری در حال رصد ایستگاه‌هـای شبکه شتاب‌نگاری هستـند، گفـت: تاکنون، حداکثر شتـابی که دریافت کردیم از ایستـگاه مـرز آباد کرج با شتـاب ۱۹۶ سانتیمتـر بر مجذور ثانیـه بـوده که نزدیـک دو دهم شتاب ثقل را دارد که شتاب نسبتـا بزرگی است.

شکرچی‌زاده تاکیـد کرد: شتاب نسبتـا زیاد زلزله نشان می‌دهـد که ما باید ضمن حفظ آرامـش، احتیاط لازم را به خرج دهیـم و به راحتی نمی‌تـوان از کنار اتفاقـی که رخ داده اسـت، بگذریم.

وی ادامـه داد: پیشنهـاد ما در مرکز تحقیقات نیز همانـطور که توسط سازمان مدیریـت بحران کشور اعلام شـد این اسـت که به ویژه ساکنان غرب تهران و در شهرهای نزدیک مرکز زلزله همچون اشتهارد، ملارد و شهر قدس مردم حتی الامکان خارج از خانه‌های خود باشند. مردم به ویژه در خانه‌های قدیمی و غیرمقاوم و غیرمهندسی سـاز نباشند و در نزدیک ترین نقطه در نزدیک محل زندگی خود شـب را طی کنند و اگر در منازل خود هستـند ملاحظاتی را همچون قرار گیری در زیر لوستر، پنجـره و اشیای خطرآفرین رعـایت کنند.

شکرچی‌زاده گفـت: بعد از زلزلـه ۵٫۲ ریشتری چـندین پس‌لرزه رخ داد که از بـزرگای زلزله کم شـده است و امید داریـم که زلزله نخست زلـزله اصلی باشـد. بر حسب تجربـه می‌توان گفت که مـا تقریبا از زلزله دور هستیـم اما در عین حال، ایـن را با اطمینـان کامل نمی‌توان عنـوان کرد. زیرا تجاربی نیز در مقابـل وجود دارد که زلزله می‌آیـد و این به عنوان پیـش لرزه است.

وی افـزود: این احتمال نیز وجـود دارد که گسل ماهدشت با توجه به تهاتری که با گسـل های دیگر همچـون گسل ایپک و اشتهارد دارد سبـب زلزله بزرگ تری در تهران و البرز شود که به لحاظ علمـی هیچ پیش فرضی را نمی‌تـوان رد کرد.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: ما در شبکـه شتاب‌نگاری در حال رصد هستـیم و اگر اطلاعات دیگری باشـد حتما اطلاع رسانـی انجام می‌گیرد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا