مجله تفر یحی آموزشی

چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟ Reviewed by Momizat on . چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟ همه ما جسته و گریخته در مورد خطرات تلفن های همراه مطالبی را شنیده ایم و تقریبا میدانیم که تلفن های همراه برای ما خطر د چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟ همه ما جسته و گریخته در مورد خطرات تلفن های همراه مطالبی را شنیده ایم و تقریبا میدانیم که تلفن های همراه برای ما خطر د Rating: 0

چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟

چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟

همه ما جسته و گریخته در مورد خطرات تلفن های همراه مطالبی را شنیده ایم و تقریبا میدانیم که تلفن های همراه برای ما خطر دارند. اما دقیقا چه خطراتی ما را تهدید می کند؟

دپارتمان سـلامت کالیفرنیـا هشـدار داد که مـردم باید گوشی‌هـای تلفن خـود را حداقل به انـدازه یک دسـت دورتر از خودشـان نگه دارنـد تا خطرات حاصـل از امواج رادیویی و آسیـب‌های وارده به سلـامتی آن‌ها کاهـش یابد.
 

در پی شواهـدی که نشـان می‌دهد استـفاده از تلفن همـراه با خطر ابتلا به سـرطان، کاهش توجـه، بیماری‌هـای روانی و ناباروری مرتبـط است، دپارتمان سلامـت کالیفرنیا دستـورالعمل هایی را برای کاهـش قرار گرفتن در معـرض امواج رادیـویی منتشر کـرده است.

تبادل اطـلاعات در گوشـی‌های موبایل با استـفاده از فرکانـس‌های پایین سیگنـال‌های رادیویی صـورت می‌گیرد که ممـکن است ما را در معـرض امواج رادیویـی ناسالم قرار دهـد، به ویژه زمانـی که فایل‌هـایی با حجـم بالا را دانلـود یا پخش می‌کنیـم.

دپارتمـان سلامت کالیـفرنیا اعلام کرد: تحـقیقات نتوانسـته‌اند به طور دقیق ثابـت کنند که امواج گوشـی‌های تلفن خطرنـاک هستـند، اما مطالعـات کافی مبنـی بر ارتباط این دو وجـود دارد و به خصـوص باید در مورد کودکان محـتاط باشیم.

این گروه کالیـفرنیایی توصیـه کردند که باید از هدسـت‌ها استفاده شود و به هـنگام خواب نباید گوشـی همراه را زیر بالـش و یا روی تخت خـواب قرار داد و همچنـین نباید آنها را در جیـب یا کمربند حمـل کرد.

این هشـدار ایالتی پـس از آن صادر شـد که مسئولان چـندین شهر از جمله برکـلی و سانفرانسیـسکو هشدار هایی محلـی صادر کردنـد که شهروندـان باید بین خـود و تلفن همراه‌شـان فاصله ایجاد کنند.

انرژی حاصـل از فرکانس‌ رادیویی(RF) که گوشـی‌ها برای انتقال اطلاعات استـفاده می‌کنند در پایین ترین درجـه خطر قرار دارنـد، اما تحقیـقات نشان می‌دهد که نزدیـکی مکرر تلفن هـمراه به بدن احتمالا برای به خـطر انداختن ما کافی خواهـد بود.

دکتـر دورا دیویس از موسسه “تضـمین سلامت زیست محیـطی”( Environmental Health Trust) می‌گـوید: نگه داشـتن تلفن همراه به طور مستقیتم بر روی بدن خـوب نیست.

وی افزود: در واقـع سازنده‌های تلفـن همراه، خودشـان موافق وجود این امواج هستـند. به طور مثال شرکـت اپل، هشـداری با عنوان “قرار گرفتـن در معرض امـواج رادیویی را دربخـش تنظیمات آیفون قـرار داده است.

در این هـشدار آمده است که تابـش امواج رادیویی در آیفـون در حدود فاصلـه ۵ میلی متری گوشـی از بدن، که تقریـبا به ضـخامت نوک خودکار است، مورد آزمایـش قرار گرفته اسـت. این میزان مـورد تایید سازمان اسـتانداردهای ایمنی آمریـکا می باشد. همچـنین توصیه میکند که کاربـران با استفـاده از اسپیـکر گوشی و هندزفـری، قرار گرفـتن در معرض گوشـی را کاهش دهند.

وی می‌افـزاید، اکثر مردم از این مطـلب آگاهی ندارند که یک بخـش مشخص هشـدار مبنی بر دور نگه داشـتن گوشی از بدن در تلفن‌های هـمراه وجود دارد.

دکتر دیویـس گفت: این مسـئله نیز نگران کننده اسـت که اغلب والدین از این هـشدارها آگاهی نداشته و فرزندانشـان را نیز آگاه نمی‌سازند.

اطلاعـیه این گروه نشان می دهـد که امواج رادیویی مـمکن است راحت‌تر از بزرگـسالان، به مغز کودکان نفوذ کنـند.همچنـین این امواج آسـیب بیشتری به مغز کودکـانی می‌زند، که در حـال رشد هستند.

شواهد همـچنین حاکی از آن اسـت که امواج حاصل از گوـشی‌های تلفن ممکن است سـبب ایجاد تومور در بخـش‌هایی از بدن همچون مـغز و گوش شوند که در تمـاس بیشتری با گوشـی هستند.

کمتر از یک هفـته پیش دولت فرانسـه بردن تلفن همـراه به مدارس ابـتدایی و راهنمایی این کشـور را ممنوع اعلام کـرد.گرچه که هدف از ایـن ممنوعیت در مدارس ابتـدایی، به علت سلامـت روانی دانـش آموزان بود، ولی تحسـین متخخصانی را برانگـیخت که نگـران این امواج رادیـویی بودند.

تحقیقات در فرانـسه در رابطه با اثرات مخـرب این امواج بر روی سـلامت جسمانی نیز ادامـه دارد.

تحقیقات دیگـری نشان می دهد که ارتـباطی قوی بین فرکانس‌های رادیویـی و تعداد و کیفیت اسـپرم در مردان وجـود دارد.

این تحقیـقات که در کشورهای مختلـفی انجام شده است، نشان می دهـد که مردانی که گوشـی همراه خود را در مـدت طولانی در جـیب خود قرار می دهند، کمـترین تعداد اسپرم‌سـازی را دارند.

سیگنال های حاصـل از گوشی‌های فعلی ضعـیف هستند ولی زمانی که صحـبت از تاثیرات زیسـتی این سیگنال هـا به میان می‌آید، قدرت سـیگنال‌ها مسئله مهمی نیسـت، بلکه ماهیت نامنظـم آن‌ها اهمیت پیدا می کنـند.

 چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟ خطرات تلفن همراه خطرات امواج تلفن همراه خطرات کار کردن شبانه با تلفن خطرات موبایل ضررهای امواج موبایل مضرات گوشی موبایل خطرات گوشی موبایل خطر امواج موبایل  چرا شبها باید از تلفن همراه فاصله بگیریم؟ خطرات تلفن همراه خطرات امواج تلفن همراه خطرات کار کردن شبانه با تلفن خطرات موبایل ضررهای امواج موبایل مضرات گوشی موبایل خطرات گوشی موبایل خطر امواج موبایل

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا