مجله تفر یحی آموزشی

یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود! Reviewed by Momizat on . یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود! دولت در لایحه بودجـه سال ۹۷ با کاهش قابل توجـه بودجـه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهـا به ۲۳هزار میلیارد تومـان، عملاً پ یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود! دولت در لایحه بودجـه سال ۹۷ با کاهش قابل توجـه بودجـه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهـا به ۲۳هزار میلیارد تومـان، عملاً پ Rating: 0

یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود!

یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود!

دولت در لایحه بودجـه سال ۹۷ با کاهش قابل توجـه بودجـه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهـا به ۲۳هزار میلیارد تومـان، عملاً پیشنهاد حذف یارانـه بیش از ۳۰میلیون نفـر را داده است.
 

به گزارش دیدگا به نقل از تسنیم، پیشنهـاد بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومـانی برای پرداخت یارانه نقـدی و غیرنقدی خانوارهـا در سال ۹۷ از سـوی دولت در صورت عـدم تغییر سقـف ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه نقـدی، کفاف یارانه حـدود ۴۱ میلیون نفر را می‌کنـد و با این حسـاب از جمعیت ۷۵ میلیون نفـری که در حال حاضر یارانه می‌گیـرند، عملاً بیش از ۳۰ میلیون نفـر حذف خواهند شد.

بر اساس تبصـره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷، دولت قصـد دارد مبلغ ۳۷ هزار میلیـارد تومان بر اساس قانون هـدفمندی یارانه‌ها مصوب سـال ۸۸ با انواع روشهای نقدی و غیرنقـدی بین خانوارهای هدف و کالاها توزیـع کند. این رقم نسبت بـه رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی سـال قبل کاهش قابل توجـه داشته است.

بر این اساس از رقـم ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتـه‌ شده برای سـال ۹۷ قرار است ۲۳ هزار میلیـارد تومان بصـورت یارانه نقدی و غیرنقـدی توزیع شود. همچنین ۷ هزار میلیارد تومـان در قالب سیاست کاهش فقـر مطلق از طـریق بهزیستـی و کمیتـه امداد توزیع می‌شـود.

همچنیـن ۳۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامـت و ۳۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نـان در نظر گرفته شـده است.

در سال ۱۳۹۷ سـازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییـر نام به صندوق رفاه اجتماعـی و اصلاح اساسنامه از جهـت موضوع، ساختـار و دیگر ابعاد به‌منظـور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهـد گرفت و امـوال و داراییهای سـازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعـی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنـامه صندوق مذکور به‌پیشنهـاد سازمان برنامه و بودجه کشـور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـی به تصویب هیئت وزیران مـی‌رسد.

قانون هدفمندی یارانه ها که مصوبه مجلس بوده و قانونا باید توسط دولت ها انجام می شد اما دولتها از اجرای آن شانه خالی می کردند و بنوعی از آن خودکشی سیاسی نام برده می شد!

اما در نهایت در دولت نهم توسط کابینه دکتر احمدی نژاد انجام شد که قانونا باید قیمتهای حامل های انرژی به قیمت واقعی نزدیک شده و یارانه بصورت نقدی به مردم پرداخت شود. همچنین یارانه نان که در سبد اصلی خانوار قرار دارد.

بعد از دولت نهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ظاهرا از اصلی ترین دغدغه های دولت، پرداخت یارانه نقدی مردم است که طی مصاحبه ها و گفتگو های مختلفی، ناراحتی خود را از این موضوع اعلام نمودند! در حالی که این پول سابقا بصورت یارانه نان و حامل های انرژی پرداخت می شد و هزینه مازادی نبود که اکنون پرداخت آن برای دولت بار مالی سنگینی داشته باشد علاوه بر اینکه هر سال این یارانه افزایش داشت!

اما وقتی به افزایش هزینه های دولت و حقوق های نجومی می رسیم با رقم های عجیب و غریبی روبرو می شویم که سهم مردم از یارانه ها در برابر آنها بسیار ناچیز است. همینطور تسهیلات و بدهی های بانکی برخی افراد که در واقع اختلاس بوده و هیچوقت به بانکها باز نخواهد گشت!

متاسفانه دولتمردان به جای داشتن دغدغه مبارزه با فساد مالی و عدالت اقتصادی و کوتاه کردن دست افراد از بیت المال و رانت خواری، در پی کاهش هزینه ها از طریق کاهش یارانه های مردم هستند!

 

 یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود! حذف یارانه ها حذف یارانه ها در سال۹۷ بودجه سال۹۷ سرنوشت یارانه ها کاهش مبلغ یارانه ها کم شدن یارانه ها یارانه ها کم می شود حذف یارانه های مردم یارانه ها برای فقیران هدفمندی طرح یارانه ها  یارانه نیمی از یارانه بگیران حذف می شود! حذف یارانه ها حذف یارانه ها در سال۹۷ بودجه سال۹۷ سرنوشت یارانه ها کاهش مبلغ یارانه ها کم شدن یارانه ها یارانه ها کم می شود حذف یارانه های مردم یارانه ها برای فقیران هدفمندی طرح یارانه ها

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا