مجله تفر یحی آموزشی

تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری Reviewed by Momizat on . تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری رئیس دادگاه انقلاب تهـران گفت: برخلاف آنچه رسانه‌هـای بیگانه اعلام کرده‌اند هیچ دادگاهی امـروز برای نازنین زاغری تشکیل نشـده ا تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری رئیس دادگاه انقلاب تهـران گفت: برخلاف آنچه رسانه‌هـای بیگانه اعلام کرده‌اند هیچ دادگاهی امـروز برای نازنین زاغری تشکیل نشـده ا Rating: 0

تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری

تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری

رئیس دادگاه انقلاب تهـران گفت: برخلاف آنچه رسانه‌هـای بیگانه اعلام کرده‌اند هیچ دادگاهی امـروز برای نازنین زاغری تشکیل نشـده است.

به گزارش دیدگا حجـت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقـلاب تهران در گفت‌وگو با فـارس، با اعلام این مطلب افـزود: رسانه‌های غربی مطالب خلاف واقع و کذبـی را منتشر می‌کنند.

وی گفـت: به عنوان رئیس دادگاه انقلاب تهران اعلام می‌کـنم که برای خانم نازنین زاغری امروز هیچ جلسه دادگاهـی تشکیل نشده است.

رئیس دادگاه انقلاب تهران افـزود: از آنجا که این افراد بسیار گستـاخ هستند، این احتمال وجـود دارد که در آینده تخلفـی از آنها سر بزند یا اینکـه جرم جدید از آنها کشف بشـود که نیاز به تشکیل دادگاه باشـد اما امروز چنین اتفاقی نیفتـاده است.

نازنین زاغری که احتمالا با اتهام جاسوسی مواجه است اخیرا مورد توجه رسانه های بیگانه و جوسازی فضای مجازی قرار گرفته است و احتمالا سفر اخیر هیئت انگلیسی بهمراه سفیر استعمار پیر انگلستان هم در راستای مذاکره برای آزادی جاسوسهای انگلیسی ارزیابی می گردد.

 

 تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری نازنین زاغری دستگیری نازنین زاغری اتهامات نازنین زاغری نازنین زاغری کیست نازنین زاغری کجاست عکسهای نازنین زاغری طریقه دستگیری نازنین زاغری تشکیل مخفیانه دادگاه نازنین زاغری نازنین زاغری دستگیری نازنین زاغری اتهامات نازنین زاغری نازنین زاغری کیست نازنین زاغری کجاست عکسهای نازنین زاغری طریقه دستگیری نازنین زاغری

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا