مجله تفر یحی آموزشی

تجاوز خواننده زیر زمینی و دختری که شکایتش را پس گرفت! Reviewed by Momizat on . تجاوز خواننده زیر زمینی و دختری که شکایتش را پس گرفت! به گزارش دیدگا از جام‌جم، ۲۶ مهر امسال، مردی با مراجعـه به آگاهی از ناپدید شدن دختر ۱۶ سالـه‌اش نازنین خـب تجاوز خواننده زیر زمینی و دختری که شکایتش را پس گرفت! به گزارش دیدگا از جام‌جم، ۲۶ مهر امسال، مردی با مراجعـه به آگاهی از ناپدید شدن دختر ۱۶ سالـه‌اش نازنین خـب Rating: 0

تجاوز خواننده زیر زمینی و دختری که شکایتش را پس گرفت!

تجاوز خواننده زیر زمینی و دختری که شکایتش را پس گرفت!

به گزارش دیدگا از جام‌جم، ۲۶ مهر امسال، مردی با مراجعـه به آگاهی از ناپدید شدن دختر ۱۶ سالـه‌اش نازنین خـبر داد. هفت روز پس از ثبـت این شکایت، او به خانه برگشت و همـراه پدرش به شعبه یازدهم دادگاه کیفـری استان تهران رفت.

او با بیان این‌که از سـوی یک خواننده مشهور رپ مـورد آزار و اذیت قرار گرفته اسـت به قاضی گفت: همکلاسی‌هـایم همیشه از صدایم تعریف می‌کردنـد و خودم هم دوست داشتم خواننـده شوم.

یکی از آنها شماره حمید، آهنگساز و خواننده مشهـور رپ را به من داد. با او تماس گرفتـم و نمونه کارهایم را برایش فرستـادم. او هم گفت صـدای خوبی دارم و می‌تواند کمکـم کند.

وی افزود: «سه ماه بعد به خاطـر مشکلات خانوادگی از خانـه بیرون آمدم و با حمید تماس گرفتـم.

او با ماشین دنبالم آمـد و مرا به آپارتمانش برد. اول فکر کـردم آنجا استودیوی ضبط موسیقی اسـت، اما بعد فهمیدم خانه‌اش اسـت. نیمه‌های شب، حمید مرا به زور به اتاقـش برد و مورد آزار و اذیت قـرار داد.

از نظر روحی بشـدت به هم ریخته بودم و گریه می‌کـردم. حمید هم گفت مـرا به یکی از دوستانش که استودیـو دارد، معرفی می‌کند تا بتوانـم همانجا کار و زندگی کنـم، اما وقتی به آدرسـی که داده بود رفتـم، متوجه شدم چنین محلی وجـود ندارد.

به واسطه یکی از دوستانم، سه روز در خانه زنی تنها ماندم، اما سرانجام تصمیم گرفتم به خانه‌مان برگردم.»

با ثبت این اظهارات، حمـید ۲۰ ساله به عنوان آهنگسـاز و خواننده مشهور رپ که آلبوم نیز منتشر کرده و با چنـد خواننده دیگر همکاری داشته است، شناسـایی شد.

ماموران به خانه‌اش اعزام شدند، اما او حضور نداشت. سرانجـام مدتی بعد، حمید خود را به پلـیس معرفی کرد و با دستبنـد به شعبه یازدهم دادگاه منتقـل شد.

او اتهام آزار و اذیت را رد کـرد و گفت: «وقتی نازنین با من تماس گرفـت، گفتم فقط با مردها کار می‌کنـم. او اصرار زیادی داشـت، اما قبول نکـردم. روزی هم که به خانه‌ام آمد، مردی همراهـش بود. من عذرش را خواستم و تسـت خوانندگی از او نگرفتم.

هیچ اتفاقی هم نیفـتاد و نازنین خانه‌ام را ترک کرد. نمی‌دانم چـرا مساله آزار و اذیت را مطرح کرده، اما منـ بی‌گناهم و کاری انجام نـداده‌ام.»

سپس نازنیـن با بیان این‌که به خاطـر مسائل شخصی از شکایـتش صرف نظر می‌کند، رضایت داد. قضـات نیز به دلیل نبـود مدارک کافی، قرار منع تعـیب رپر مشهور را صادر کردند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا