مجله تفر یحی آموزشی

شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار Reviewed by Momizat on . شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سردار گودرزی، در عملیات دستـگیـری شـرور مسلح در منزلـش واقع شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سردار گودرزی، در عملیات دستـگیـری شـرور مسلح در منزلـش واقع Rating: 0

شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار

شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار

به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سردار گودرزی، در عملیات دستـگیـری شـرور مسلح در منزلـش واقع در یکی از محـلات شهرستان سروستـان، این شرور اقدام به تیر انـدازی به سمت مامـوران در صحنه کـرد که در این حـادثه ستوان سـوم کمال کشاورزی به درجـه رفیع شهادت نائل شد.

سردار گودرزی گفـت: در ادامـه درگیری مسلحـانه شرور مورد اصابت گلولـه مـاموران قـرار گرفت و کشتـه شد.

وی افزود: در بازرسـی از منزل متهم تعـدادی فشنـگ جنگی و شکاری و یـک قبضه اسلحـه جنگی کشـف و ضبط شد.

 شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار مامور نیروی انتظامی شهادت مامور درگیری با اشرار دستگیری شرور معروف قتل توسط شرور معروف درگیری با شرور خطرناک ستوان ستوان نیروی انتظامی دستگیری اشرار توسط ماموران نیروی انتظامی  شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار مامور نیروی انتظامی شهادت مامور درگیری با اشرار دستگیری شرور معروف قتل توسط شرور معروف درگیری با شرور خطرناک ستوان ستوان نیروی انتظامی دستگیری اشرار توسط ماموران نیروی انتظامی  شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار مامور نیروی انتظامی شهادت مامور درگیری با اشرار دستگیری شرور معروف قتل توسط شرور معروف درگیری با شرور خطرناک ستوان ستوان نیروی انتظامی دستگیری اشرار توسط ماموران نیروی انتظامی  شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار مامور نیروی انتظامی شهادت مامور درگیری با اشرار دستگیری شرور معروف قتل توسط شرور معروف درگیری با شرور خطرناک ستوان ستوان نیروی انتظامی دستگیری اشرار توسط ماموران نیروی انتظامی

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا