مجله تفر یحی آموزشی

اعتراف بازیگر و کارگردان معروف به جاسوسی برای موساد Reviewed by Momizat on . اعتراف بازیگر و کارگردان معروف به جاسوسی برای موساد دستگاه امنیتی لبنـان اعلام کرد که «زیاد احمد عیتانی» بازیگر و کارگـردان و نمایشنامه نویس لبنانی را به اتهـام اعتراف بازیگر و کارگردان معروف به جاسوسی برای موساد دستگاه امنیتی لبنـان اعلام کرد که «زیاد احمد عیتانی» بازیگر و کارگـردان و نمایشنامه نویس لبنانی را به اتهـام Rating: 0

اعتراف بازیگر و کارگردان معروف به جاسوسی برای موساد

اعتراف بازیگر و کارگردان معروف به جاسوسی برای موساد

دستگاه امنیتی لبنـان اعلام کرد که «زیاد احمد عیتانی» بازیگر و کارگـردان و نمایشنامه نویس لبنانی را به اتهـام جاسوسی و ارتباط با دستگاه جاسـوسی رژیم صهیونیستی (موساد)، دستگیـر کرده است.
 

به گزارش دیدگا از ایرنـا، عیتانی در بازجویی های به عمل آمـده،به اتهامات وارده اعتراف کرده و گفته ماموریت داشته در لبنـان برخی شخصیت هـای سیاسی عالیرتبه را تحت نظـر بگیرد.

وی درباره دو شخصیـت برجسته سیاسی که با آنها در ارتبـاط بوده است اطلاعاتی داده است که قرارشـده نام آن دو نفر در آینده فاش شـود.

برخی رسانه هـای لبنانی از «نهاد المشنوق» وزیر کشور و از شخصیت هـای نزدیک به «سعد الحریری» نخست وزیـر و «عبدالرحیم مراد» وزیـر پیشین لبنان به عنوان دو نفـری یاد می کنند که قرار بود در چارچوب همکـاری اطلاعاتی عیتانی با موساد، تـرور شوند.

اجیر کننـدگان اسرائیلی عیتانی از وی خواسته بودند هستـه ای برای انجام فعالیت‌هایی جهت عـادی سازی روابط با رژیـم صهیونیستی تشکیـل دهد.

بر اساس ایـن گزارش او ماموریت داشته است بازخـوردی از افکار عمومی جامعه لبنـان را در ماجرای دو هفته قبل این کشـور (اعلام استعفای سعد الحریری نخست وزیر) ارائـه کند.

عیتانی در داخـل و خارج از لبنان به مدت چند ماه تحـت نظر دستگاه امنیتی لبنان بـوده است.

مقام های لبنـانی، رژیم صهیونیستی را دشمن نخسـت این کشور می دانند. این رژیم در سال ۲۰۰۰ میلادی پـس از مقاومت مردم لبنان مجبـور به عقب نشینی از مناطق جنـوبی این کشور شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا