مجله تفر یحی آموزشی

سرقت اصغر جن گیر از دختر هم دانشگاهی Reviewed by Momizat on . سرقت اصغر جن گیر از دختر هم دانشگاهی اصغر جن گیر که به بهانه جن گیری و رفع مشکلات دختر هم دانشگاهی اش به خانه او رفته بود، با سرقت طلاهای دختر و مادر از خانه مت سرقت اصغر جن گیر از دختر هم دانشگاهی اصغر جن گیر که به بهانه جن گیری و رفع مشکلات دختر هم دانشگاهی اش به خانه او رفته بود، با سرقت طلاهای دختر و مادر از خانه مت Rating: 0

سرقت اصغر جن گیر از دختر هم دانشگاهی

سرقت اصغر جن گیر از دختر هم دانشگاهی

اصغر جن گیر که به بهانه جن گیری و رفع مشکلات دختر هم دانشگاهی اش به خانه او رفته بود، با سرقت طلاهای دختر و مادر از خانه متواری شد

دختر دانشجو به کارآگاهان گفت: اصغر همکلاسی ام در دانشـگاه است. زمانی که وی در جریان مشکلات خـانوادگی ما قرار گرفت، اصرار بر این داشت کـه من جد بدی دارم و به همین علـت زندگی ما خراب شده است.

در ابتدا عنوان داشتم که ایـن داستان ها را قبول نـدارم اما او اصرار بر این داشت که اجـازه دهم تا او کارش (جن گیری و باطل کردن طلسم ) را انجـام دهد و…؛ نهایتا با اصرار اصغر قبول کردیم تا او به منزل ما بیاید.

وی افـزود: زمانیکه اصغر به خانه ی مـا آمد،برای باطل کردن طلسم درخواسـت طلا و جواهرات داخل خـانه را کرد. طلا و جواهرات را داخل ظـرف آبی قرار داد بعد از انجام کارهای رمالی ، ظـرف آب طلا را به من و مادرم داد و عنـوان داشت که باید این آب را بنوشیـم ؛ به محض نوشیدن آب ، من و مـادرم هر دو نفرمان بیهوش شدیـم تا اینکه پس از گذشت ۴ یا ۵ روز در بیمارستان به هوش آمـدیم. آنزمان متوجه شدیم که پـدرم پس از تماس مکرر با من و مـادرم، نگران مـا شده و پس از مـراجعت به خانه ما دو نفـر را با حالت بیهوش پیدا کرده و بلافاصلـه هر دو نفرمان را با کمک اورژانـش به بیمارستان منتقـل کرده اند.

با شناسـایی اصغر ۳۷ ساله محل سکونتـش در منطقه یافت آباد شناسـایی و روز هفتم آبان دستگیر شـد. متهم پس از انتقال و دستگیری به پایگاه دوم پلیـس آگاهی صراحتا به سرقت طلاجات اعتـراف کرد و عنوان داشت که این طلاهـا را تنها به قیمت ۳ میلیون تومان فروخته است کـه در ادامه خریدار اموال مسروقه نیز در منطقه نازی آباد شناسـایی و قسمتی از طلاجـات مسروقه کشف شـد.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیـس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعـلام این خبر، افزود: با توجه به اعتـراف صریح متهم، قرار قانونی از سـوی دادیار پرونده صادر و تحقیقات تکمیلی از متـهم در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیـس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتـه است.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا