مجله تفر یحی آموزشی

ترمیم و رشد دندانهای خراب شده و شکسته! Reviewed by Momizat on . ترمیم و رشد دندانهای خراب شده و شکسته! در علم پزشکی و دندان پزشکی چیزی بعنوان ترمیم دندان و رشد دندان معنی ندارد و شما هیچگاه با چنین پدیده ای مواجه نخواهید شد! ترمیم و رشد دندانهای خراب شده و شکسته! در علم پزشکی و دندان پزشکی چیزی بعنوان ترمیم دندان و رشد دندان معنی ندارد و شما هیچگاه با چنین پدیده ای مواجه نخواهید شد! Rating: 0

ترمیم و رشد دندانهای خراب شده و شکسته!

ترمیم و رشد دندانهای خراب شده و شکسته!

در علم پزشکی و دندان پزشکی چیزی بعنوان ترمیم دندان و رشد دندان معنی ندارد و شما هیچگاه با چنین پدیده ای مواجه نخواهید شد!
اما یکی از معجزه هایی که در طب اسلامی وجود دارد همین مطلب است.

درمانی که در این پست خدمت خوانندگان مطرح می کنیم ترمیم دندان اعم از خوردگی و چیزی که اصطلاحا عصب کشی گفته می شود، می باشد.

روغن حنظل را می توانید در داروخانه های سنتی و عطاری ها براحتی تهیه کنید و از اثرات عجیب آن بر روی دندانها شگفت زده شوید! دندانها هم می توانند مانند استخوانها خود را ترمیم کنند چرا که آنها هم نوعی استخوان محسوب می شوند در حالی که در طب امروزی، دندانهای خراب و مصدوم را یا میشکند یا میتراشند!

حنظل یا هندوانه ی ابوجهـل(در صحرا و اطراف قم هم زیـاد وجود دارد) و آن هندوانه ی ریـزی ست بسیـار تلخ با قدرت میکـروب کشی قوی؛
میکروب دنــدان با آنتی باکتریال هـای معمولی کشته نمیشود بلکـه با روغن هندوانه ی ابوجهل ازبیـن میرود. اگر باکتری هـای دندان کشته شود دندان مـانند دیگر استخوان ها خود را ترمیم مـی کند. اگر شما می بینیـد که دندانتان ترمیـم نمی شود علت این اسـت که دندان شما باکتری دارد، این باکتـری  ها همواره دنـدان های شمـا را می خـورد و در روایتی آمده اسـت که:غذای این باکتری هـا استخوان است…

طبق حدیث شریفی که در کتاب کافی از امام کاظم علیه السلام آمده این مشکل مطرح شده و امام علیه السلام جواب این مشکل را بیان نموده اند.

امام کاظـم علیه السلام فرمودند: دوای دنـدان درد این است که یک هندوانه ابوجهـل (تازه) بگیر و پوستش را بکـن و روغنش را خـارج کن. پس اگر دندان خورده باشـد و سوراخ داشته باشد در آن چند قطره (حد اقل سه قطره) بچکان و مقداری پنبه (یا پارچه کتان) را درون روغـن بگذار و داخل سوراخ دندان قرار بده و کسـی که این گونه است باید به پشت بخوابد. تا سه شب این کار را انجام دهـد.
واگر دندان خوردگی نداشته باشـد و ورم (و مانند آن. که امروزه به عصب کشی معروف اسـت) داشته باشد در گوشی که به طـرف آن دندان است دو یا سـه قطره روغن تا چند شب (سه تا پنج شب) بچکان که به اذن خداونـد خوب می شود.


البته این حدیث علاوه بر اینکه تجربه شده است و سند روایت کاملا درست است، روزنه ای پر بـارقه از امیـد را در مقابل ما می گشـاید که عصر طب جدید رو به اتمام اسـت و فقط آگاهی پیدا کردن عموم مـردم از این گنجینه گران بها تنها حلقـه پایانی این حرکت عظیـم است.

قابل ذکر است که بهتریـن روش در اسلام جلوگیـری از خراب شدن دندان اسـت که به تاکید روایات فراوان مسواک زدن یکی از امور پیشگیـرانه جدی  است تا جایـی که روزانه به هفت بار یا بیشتـر هم توصیه به مسواک زدن شده است.

منبع: tebeslami-es.com

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا