مجله تفر یحی آموزشی

کشته شدن دختر دانشجوی پزشکی بعد از کلاس Reviewed by Momizat on . کشته شدن دختر دانشجوی پزشکی بعد از کلاس به گزارش دیدگا از پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز چهـارشنبه ۱۹ مهرماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۵۱ یافت آباد به مأمـورین اعل کشته شدن دختر دانشجوی پزشکی بعد از کلاس به گزارش دیدگا از پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز چهـارشنبه ۱۹ مهرماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۵۱ یافت آباد به مأمـورین اعل Rating: 0

کشته شدن دختر دانشجوی پزشکی بعد از کلاس

کشته شدن دختر دانشجوی پزشکی بعد از کلاس

۳

به گزارش دیدگا از پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز چهـارشنبه ۱۹ مهرماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۵۱ یافت آباد به مأمـورین اعلام داشت که دختـرش به نام «زیبا» (متولد ۱۳۷۸) برای رفتن به دانشـگاه از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضـوع «فقدان افراد» و به دستور دادیار ارجـاع دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونـده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه پنجـم پلیس آگاهی تهران بزرگ قـرار گرفت.

کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهـی در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند (زیبا) که دانشجوی رشته رادیولوژیِ دانشگاه تهران – دانشکده پیراپزشکی اسـت، ساعت ۰۹:۰۰ تاریخ ۱۸ مهر به قصد رفتن به دانشگاه تهران از خانه خارج شـده، در کلاس درس دانشگاه نیـز حاضر شده اما پس از خروج از دانشگاه ناپدیـد شده است.

با شناسایی جوانـی ۲۳ ساله بنام «محمدرضا.ن» به عنـوان نامزد (زیبا) که از حدود ۴ ماه پیش با یکدیگر عقد کرده بودند، کارآگاهان به تحقیـق از وی پرداخته و با انجام اقدامات پلیـسی اطلاع پیدا کردند که ۱۸ مهرماه، آخـرین بار زیبا با محمدرضـا مشاهده شده است.

سرانجام «محمدرضا.ن» سـاعت ۱۳:۳۰ روز جمعه ۲۱ مهر لب به اعتراف گشـود و به ارتکاب جنایت و قتل همـسرش (زیبا) اعتراف کرد.

محمدرضا در اعترافات اولیه خـود گفت: روز سه شنبه ۱۸ مهرماه به دنبال زیبـا رفته و او را از مقابل دانشگاه سوار ماشین کردم؛ در مسیر بازگشت بـه سمت خانه بودیم که با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا کردیم؛ کنتـرل خودم را از دست دادم با دست [زیبا] را خفه کـردم و بعد از چند دقیقه دیدم که زیـبا نفس نمی کشد؛ جنازه را در جاده شهریار رها کرده و به محـل سکونتم مراجعه کردم.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهـی تهران بزرگ با اعلام این خبر، افزود: با توجـه به اعتراف صریح متهـم به ارتکاب جنایت، موضوع به مقام محترم قضایـی اعلام، پرونده با موضوع «قتل عمـد» تشکـیل و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسـرای امور جنایی، برای ادامه رسیدگـی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیـس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

۴

 

سرهنـگ کارآگاه احمد نجفی با اشاره این موضـوع که تحقیقات تکمیلی برای مشـخص شدن انگیزه اصلی جنـایت در دستور کار کاراگاهان اداره دهـم پلیس آگاهی قرار گرفته گفت: با اعتـراف صریح متهم مبنی بر رهـا کردن جسد مقتول در شـهرستان شهریار – جاده سعیـد آباد، موضوع به پلیس آگاهی این شهـرستان اعلام و در بررسی های بعمل آمـده مشخص شد که جسـد خانم جوانی ناشنـاس با مشخصات مقتول‌ در محل اعلامی از سـوی متهم (جاده سعید آباد) کشف و به پزشـکی قانونی منتقل شده است.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا