مجله تفر یحی آموزشی

نقشه چهار زن عاشق برای اعدام مهندس جوان Reviewed by Momizat on . نقشه چهار زن عاشق برای اعدام مهندس جوان نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان به گزارش دیدگا، زن جوان در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران به کارآگاهان گفت: نقشه چهار زن عاشق برای اعدام مهندس جوان نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان به گزارش دیدگا، زن جوان در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران به کارآگاهان گفت: Rating: 0

نقشه چهار زن عاشق برای اعدام مهندس جوان

نقشه چهار زن عاشق برای اعدام مهندس جوان

۴

نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان

به گزارش دیدگا، زن جوان در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران به کارآگاهان گفت: «من مهندس و سـاکن یکی از شهرهـای اطراف تهران هستم.

چندی قبل متوجه تغییر رفتار دوستـم، «نازنین» شدم. او بشدت افسرده شده بود. وقتی جویای احوالش شدم، ابتدا از بیان واقعیت خودداری کرد اما وقتی با اصرارهـایم روبه‌روشد ادعاکرد مردی به نام «مهران» فریبـش داده و او را در یک خـانه ویلایی حاشیه تهران، مورد آزار و اذیت قرار داده و فیلم سیاه هم گرفته است.

آنقدر نـاراحت بودم که تصمیم گرفتم با مرد جوان صحبت کنم و متقاعـدش کنم که فیلم را تحویل دهد.

سرانجـام پس از دو روز سر قرار با مهـران رفتم. او ابتدا مظلوم‌نمـایی کرد و مدعی شد عاشـق نازنین است و تصمیم دارد با او ازدواج کنـد. با این حرف‌ها فریب خـوردم و سوار ماشینش شـدم تا مرا به ترمینال برسـاند اما مهران مـرا با تهدید به همان ویلا بـرد و پس از ضرب و شتـم مرا مورد آزار و اذیت قـرار داد.

بعد هم فیلـم آزار من، نازنین و زن دیگـری را نشانم داد و تهدید کرد اگر شکـایت کنم، فیلم را برای خانـواده و دوستانم می‌فـرستد.»

پس از این شکایت و با دستور قضایی، «نازنین» برای تحقیقات احضار شد.

او گفت: یک روز که برای کاری به تهـران آمده بودم، مهران سراغم آمـد و از من خواست با هم صحبت کنیـم. به او اعتماد کردم و سوار خودرواش شـدم اما او مرا به خانه‌اش بـرد و…» این زن سومین قربانی پرونده را یکی از دوستانش به نـام «مژگان» معرفی کرد.

با احضار این مژگان، او نیز موضوع آزار و اذیت و فیلـم شیطانی مرد آزارگر را تأیید کرد و گفت: «آن روز مـن با نازنین بودم اما وقتـی او از هوش رفـت، مهران به‌طرف من حملـه‌ور شد که در برابرش مقاومـت کردم و او هم به سمت نوزادم رفت و او را از پنجـره آویزان کرد.

می‌دانستم کشتـن فرزندم برای او کـاری ندارد به همین دلیل برای نجات جـان فرزندم به خواسته شیطانی‌اش تن دادم.»

با شکایت این سه زن، شناسـایی قربانی چهارم و همچنیـن ردیابی‌های ویژه پلیسی، متهم پس از یک مـاه دستگیر شد.

۱

 نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان

اما در همـه جلسات بازجویی اتهـام آزار و اذیت را رد کرد و مدعی شـد زنان به درخواست خودشان با او همـراه شده‌اند.

این پرونده پس از تکمیل تحقیقـات به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهـران به ریاست قاضی حسیـن اصغرزاده و با حضـور قاضی حشمت‌الله توکلی -مستشار-ارسـال شد.

اما مهران در جلسه‌ای که پشت درهای بسته و به صورت غیر علنـی برگزار شده بود با تکرار بیگناهـی‌اش در موضـوع تجـاوز به قضـات پرونده گفت: «من دانشجوی فوق لیسانس عمران هستـم. ادعای این زنـان را قبول ندارم. آنها به خواست خودشان با من رابطـه برقرار کردند و قصد انتقامجـویی دارند.»

پس از آخرین دفاعیات متهـم و با توجه به کشف پیامک‌های عاشقـانه رد و بدل شده زنـان با متهم، قضات شعبه هشتم دادگـاه کیفری یک استان تهران وارد شور شدند و متهـم را از اتهام تجاوز تبرئـه کرده و او را به خاطر رابطـه با این ۴ زن به دو سال تبعیـد به شهری دور دست و مرزی و همچنین ۱۸۰ ساعت کار اجبـاری و شلاق محکـوم کردند.

واقعا زنان و دختران امروز جامعه رو بهیچ وجه نمیشه شناخت… یعنی آدم میخورن!

 آزار و تجاوز دو خواهر در ویلای متروکه کرج پیامکهای عاشقانه مهندس جوان نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان نقشه زنان نقشه زن ارتباط نامشروع ارتباط عاشقانه رابطه با مهندس جوان تجاوز به ویلا دختر در ویلا تجاوز به زن در ویلا س ک س در ویلا سکس در ویلا  تجاوز در ویلا  آزار و تجاوز دو خواهر در ویلای متروکه کرج پیامکهای عاشقانه مهندس جوان نقشه چهار زن عاشق برای اعدام شدن مهندس جوان نقشه زنان نقشه زن ارتباط نامشروع ارتباط عاشقانه رابطه با مهندس جوان تجاوز به ویلا دختر در ویلا تجاوز به زن در ویلا س ک س در ویلا سکس در ویلا  تجاوز در ویلا

منبع: مشرق

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا