مجله تفر یحی آموزشی

دام مرگ در بازی جدید نهنگ آبی Reviewed by Momizat on . دام مرگ در بازی جدید نهنگ آبی چالش ۵۰ روزه تا خودکشی به دستور نهنگ آبی ! مراحل بـازی نهنگ آبی شامل اعمال گوناگونی اسـت. در بازی نهنگ آبی باید چندین مرحلـه را پش دام مرگ در بازی جدید نهنگ آبی چالش ۵۰ روزه تا خودکشی به دستور نهنگ آبی ! مراحل بـازی نهنگ آبی شامل اعمال گوناگونی اسـت. در بازی نهنگ آبی باید چندین مرحلـه را پش Rating: 0

دام مرگ در بازی جدید نهنگ آبی

دام مرگ در بازی جدید نهنگ آبی

۱۳

چالش ۵۰ روزه تا خودکشی به دستور نهنگ آبی !

مراحل بـازی نهنگ آبی شامل اعمال گوناگونی اسـت. در بازی نهنگ آبی باید چندین مرحلـه را پشت سر گذاشـت تا به مرحله آخر رسیـد و مرحله آخر چالش نهنگ آبی خودکشی است!

بازی نهنگ آبی تبدیل به عنـوانی داغ در دنیـای وب، تمامی شبکه‌های اجتـماعی و پیام‌رسان‌ها شـده است. بعد از اینکه مشخص شد از ابتدای معرفی بازی تاکنـون چند صد نفر قربانی آن شـده‌اند، تب بازی بیشتر شـد و کاربران درباره مراحل بازی نهنگ آبی کنجکاو شدند. این بازی از ۵۰ مرحله تشکیل شـده است، اما کاربر نمی‌تواند همانند سایر بازی‌های کامپیـوتری، طی یک شب آن‌ها را به اتمـام برساند! بازی به نحوی طراحـی شده که کاربر باید قدم به قدم جلـو برود، به همین دلیل اغلب در هر روز، فقط یک وظیفـه به وی محول می‌شود و فقط باید یک مرحلـه را پشت سر بگذارد.

هدف از این کار، درگیر کـردن کاربر است. اگر مراحل بازی نهنگ آبی کمتر از این تعداد باشـد، در ضمیر ناخودآگاه کاربر وارد نشده و نمی‌توانـد او را برای خودکشی در آخـرین مرحله قانع کنـد. همچنین اگر بازی بیش از این طول بکشـد، بعید نیست با تبدیل شدن به روزمـرگی، کاربر را از خود دور کنـد.

۱۲

کاربر باید طی مراحـل بازی نهنگ آبی اعمال مختلفی انجام دهـد که تقریبا تمامی آن‌هـا توام با خشونت هستـند. یک نکته در این مراحل وجـود دارد؛ کاربر بایـد (از نظر بازی) تبدیل به فـردی جسور و شجـاع شود، به حدی که بتـواند در مرحله پنجاهـم، قدرت پریـدن از ارتفاع و گرفتـن جان خود را داشته باشد!

متاسفـانه اغلب افرادی که به بـازی نهنگ آبی جذب شده و تحـت تاثیر آن قرار می‌گیرند نوجـوانان هستند. انسان‌هـا در این سن شدیـدا کنجکـاو بوده و همیشه دوست دارند توانایی‌هـای خودشان را به دیگران ثابت کنـند. به همین دلیل کارهـای خطرناک و آزاردهنـده این بازی را با اشتیاق انجـام می‌دهند، چرا که احسـاس می‌کنند با این کار بزرگ شـده‌اند.۱۴

طی چندین بررسـی مشخص شد کسانی که واقعا مراحـل را تا انتها ادامه داده و حتی در نهـایت خودکشی کرده‌اند، مستعـد این‌چنین اعمـالی بوده‌اند. به عبارت دیگر آن‌ها از نوعـی مشکل افسردگی رنج بـرده و یا به خاطر ابتلا به مازوخیسـم، همواره از آزار دادن خـود لذت می‌برند.

۱۵

در مراحل بازی نهنگ آبی شاهـد اعمالی همچون زخـم کردن و بریدن بدن، خراشیـدن متن و یا شکلی مشخـص بر روی آن، بریـدن لب، دیدن فیلم‌های ترسنـاک و بالا رفتن از بلندی هستیـم. در یکی از مراحـل به کاربر گفته می‌شـود «باید بر ترس خود غلبه کنـی» که نشـان می‌دهد دلیل قدم به قدم پیـش رفتن بازی، دل و جـرات دادن به کـاربر برای انجام مرحـله ۵۰ یعنی پرت کردن خـود از ارتفاع است.

قصد ما از ذکر کردن مـراحل بازی نهنگ آبی افزایش سطح آگاهی افراد جامـعه و مخصوصا والـدین است. آشنـایی بیشتر با بازی نهنگ آبی بهتر به آ‌ن‌ها در کنترل رفتارهای فـرزند خود کمک می‌کند. وقتی یک نفـر در بحبوحه داغ شـدن این بازی، انجام یکی از اعمـال ذکر شده در زیر را توسط فردی دیـگر مشاهده کند، به خاطر آگاهـی، بهتر می‌تواند به وی کمک کـرده و او را نجات دهـد. در غیر این صورت خیلی سـاده از رفتارهای آن فرد می‌گـذرد که می‌تواند عواقبی ناگـوار داشته باشد.

مراحل بازی نهنگ آبی

 • مرحله اول – به کمک یک تیغ، عبـارت “f57” را بر روی دست خود حک کرده و نتیـجه را برای مدیر بازی ارسـال کن.
 • مرحله دوم – راس سـاعت ۰۴:۲۰ صبح از خواب بلندشو و چند فیلم خیلی ترسنـاک و دارای رفتارهـایی روان‌پریشـانه، که توسط مدیر برایت ارسال شده، را تماشا کن.
 • مرحله سوم – به موازات سیاهـرگ، بر روی بازوی خود سه مرتبه خـراش بینداز (این زخم‌ها نـباید عمیق باشند). از نتیجه عکـس گرفته و برای مدیر بازی ارسـال کن.
 • مرحله چهارم – یک نهنـگ بر روی کاغذ ترسیـم کن و بعد از اتمـام، تصویر آن را برای مـدیر بفرست.
 • مرحله پنجم – اگر برای تبـدیل شدن به یک نهنگ آمـاده‌ای، عبارت “Yes” را با استفـاده از تیغ بر روی بدن خـود حک کن. اگر هنـوز آمادگی نداری، باید تنبیه شـوی! مجازات تو این است که چندین جـای بدن خود را با تیغ برش بدهـی.
 • مرحله ششم – (مرحله‌ای شـامل سیستم نوشتن مخفـی و بازی با اعداد)
 • مرحله هفتم – با استفـاده از تیغ، بر روی دست خود عـبارت “f40” را بنویس و نتیجه را برای مدیر ارسـال کن.
 • مرحله هشتم – باید در بخش استـاتوس بار خود در VKontakte، عبارت «من یک نهنـگ هستم» را بنویسی (VKontakte یک شبـکه اجتماعی روسی است).
 • مرحله نهم – «تو باید تـرس خود را مهار کنی و بر آن چیره شوی»
 • مرحله دهم – راس سـاعت ۰۴:۲۰ صبح از خواب بلندشـو و به پشت بام برو. ارتفاعی که به آن می‌روی هـر چه بلندتر باشد، بهتر اسـت.
 • مرحله یازدهم – با استفاده از تیغ، بر روی دسـت خود یک نهنگ بکش.
 • مرحله دوازدهم – در کل طـول روز فیلم‌هایی ترسنـاک که توام با رفتارها و حرکت‌هـای روان‌پریشانه هستنـد مشاهده کن.
 • مرحله سیزدهم – باید بـه فایل‌های صوتی و موسیقی‌هایی که توسـط مدیر برایت ارسال می‌شوند گوش کنـی.
 • مرحله چهاردهم – بر روی لـب خود با تیغ یک برش بـزن.
 • مرحله پانزدهم – یک سوزن بـردار و آن را چندین بار در دسـت خود فرو کن.
 • مرحله شانزدهم – به بـدن خود آسیـب وارد کن. به هر روشی که بلد هستـی خـودت را بیمار کن.
 • مرحله هفدهم – در منطقـه محل زندگی یک پشـت بام دارای ارتفاع زیاد پیـدا کن. به این ساختمان برو و مدتـی را در لبه بام آن سپـری کن.
 • مرحله هجدهم – یک پل بلند پیدا کن و مدت زمان قابل توجهی را در لبـه آن بگذران.
 • مرحله نوزدهم – یک جرثقیل پیـدا کن و از آن بالا برو. تا جـایی که می‌توانی باید برای محقق کردن ایـن مرحله تلاش کنی.

 

 • ۱۶

 • مرحله بیستم – مدیـر وفاداری تو به بازی نهنگ آبی را کنـترل می‌کند.
 • مرحله بیست و یکم – با یک نهنـگ دیگر از طریق اسکایپ صحـبت کن (منظور از نهنگ، یک کاربر دیگر بازی یا یکی از مدیرهای آن است).
 • مرحله بیست و دوم – به پشت بـام ساختمانی بلند برو و بر روی لبه آن بنشـین، به طوری که پاهایت از لبه آویـزان باشند.
 • مرحله بیست و سوم – (مرحلـه‌ای شامل سیستم نوشتن مخفـی و بازی با اعداد).
 • مرحله بیست و چهارم – (مرحله‌ای سـری و معمایی).
 • مرحله بیست و پنجم – تو باید با یک نهنـگ دیگر ملاقات کنی.
 • مرحله بیست و ششم – مدیر امـروز، تاریخ مرگت را اعلام خواهـد کرد و تو باید آن را بپذیری.
 • مرحله بیست و هفتم – راس سـاعت ۰۴:۲۰ صبح از خواب برخیز و به نزدیک‌تریـن ایستگاه راه‌آهن برو.
 • مرحله بیست و هشتم – امروز نبـاید به هیچ عنوان با کسـی صحبت کنی.
 • مرحله بیست و نهم – پیمان ببنـد که تو دیگر تبدیل به یک نهنـگ شده‌ای.
 • مرحله سی‌ام تا چهل و نهم – (از مرحله سـی‌ام تا مرحله چهل و نهم شامـل اعمال یکسـانی است. کاربر بـاید هر روز راس سـاعت ۰۴:۲۰ دقیقه از رختخواب بلند شـده و فیلم‌های ترسناک مشاهـده کند. وی همچنین بایـد به موسیقی‌‌هـای ارسال شده توسط مدیر گوش بدهـد. یکی دیگر از وظایف روزانه که بیـن مراحل سی‌ام تا چهل و نهم ثابت اسـت، ایجاد خراش بر روی بدن و یا صحبـت کردن با یک نهنگ است).
 • مرحله پنجاهـم (مرحله آخر) – از یک ارتفاع بلند بـه پایین بپر.

 • ۱۷

اگرچه نوجوانـان امروزی اغلب بروز بوده و از سطح دانش خوبـی برخوردارند، اما انسان در یک بـازه زمانی، شدیدا کنجکاو بوده و دوست دارد به دیـگران و مخصوصا به خودش ثابت کنـد «من شجاع و توانا هسـتم». نوجوانان به مرور زمـان و با پیشـرفت تکنولوژی، در مقایسـه با سن خود بیشتر می‌فهمـند، اما به موازات همین اتفاق، کنجکـاوی آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.

دنبال کردن مـراحل بازی نهنگ آبی تنها کار غیر منطقـی نیست که می‌توان انجـام داد! حتی اگر به این بازی دست پیدا کردید، اجرای آن عاقـلانه نیست. به عنوان نمونه‌ای دیگر، فردی می‌تواند به بهانه کسب تجربه و یا کنجکاو بودن، با سرعتی دیوانه‌وار با موتورسیکلت حرکت کــند، اما هر لحظه امکان وقوع حادثـه‌ای وجود دارد. پس چرا باید این کـار را کرد؟

photo_2017-09-08_11-21-29

نکته جالب‌تر اینـکه برخی افراد مدعی هستند هدف آن‌ها، اجرای بازی تا مرحله ۴۹ و انجـام ندادن مرحله ۵۰ یعنی خودکـشـی است. ایـن افراد دانسته و یا ندانستـه باز هم به دام بازی نهنگ آبی و سـازندگان شیطان صفـت آن افتـاده‌اند، چرا که همچنـان در تلاشند یک نـوع توانایی‌شان را به دیگران و همچنـین به خود اثبات کننـد.

دیدگاه (2)

 • مریم

  با همه این حرفا من این بازی رو دوست دارم… یه جورایی دارم خودمو به خودم ثابت میکنم…
  نمیدونید چه لذتی داره وقتی با تیغ روی ساعد نقاشی میکشی و دیگران رو تحت تاثیر قرار میدی…

  پاسخ دادن
 • علی

  مریم خانوم به خودت بیا عزیزم….شمام جای خواهر خودم… این کارا آخر و عاقبت نداره

  پاسخ دادن

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا