مجله تفر یحی آموزشی

داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند Reviewed by Momizat on . داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند به گزارش دیدگا از جام‌جم، مرد ۲۶ ساله که «مهدی» نام دارد متهـم داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند به گزارش دیدگا از جام‌جم، مرد ۲۶ ساله که «مهدی» نام دارد متهـم Rating: 0

داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند

داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند

۲

داستان مردی که همکار زنش را در پارک به قتل رساند

به گزارش دیدگا از جام‌جم، مرد ۲۶ ساله که «مهدی» نام دارد متهـم است زن جوانی را که همکار همسـرش بود، اسفند سال گذشتـه با ضربه‌های مرگبار چاقو به قتل رسانده و جسد او را میان شمشادهـای بزرگراه باکری پایتخت انداخته بود.

عامل جنایت در تحقیـقات به قتل زن جوان اعتراف کرد و گفت، از مقتول پول گرفـته بوده تا او را نزد رمال برده و برایش نسخه خوشبـختی بگیرد که این کار را نکرده و بعد او را کشـته است.

دیروز متهم برای اخذ آخرین دفـاع به شعبه ششم دادسرای جنایی تهران منتـقل شد و به قاضی محسن مدیرروستا گفت: مقتول همکار همسرم بود. او پولش را که بابت خرید نسخه دروغین از رمال به من داده بود، طلب کرد، اما من نتوانستم آن را پس بدهم. آن شب نفهمیدم چطور شد که آن زن را کشتم. من از پشت‌سـر چهار ضربه چاقو به کمر و پهلوی او زدم و نمی‌دانم ۲۳ضربه دیگر چطور به بدن او اصابت کرده است. من هشت سال است که تریاک و شیشه مصرف می‌کنم. یک شب قبل از جنایت شیشه و تریاک مصرف کرده و چون حالم خوب نبود به ملاقات مقتول نرفتم.

وی افزود: به اصرار دوباره او به اتوبان باکری رفتم. قبل از رفتن به محل قرار تریاک و شیشه کشیدم. وقتی آمد و پولش را خواست، دعوایمان شد. نفهمیدم چطور او را کشتم. داخل کیف او پاکت نامه، کارت بانکی، گوشی و صد هزار تومان بود. من کیف را داخل سطل زباله انداختم. اما کارت و پول را برداشتم و به خانه بردم. هنوز هم نمی‌دانم چرا او را کشتم.

متهم پس از آخرین دفاع، به اتهام مباشرت در قتل و سرقت اموال مقتول با تجدید قرارقانونی به زندان بازگشت و پرونده او با صدور جلب به دادرسی بزودی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد تا او محاکمه شود.

۱

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا