مجله تفر یحی آموزشی

دیدن این کلیپها برای ایرانی ها خطر افسردگی دارد Reviewed by Momizat on . دیدن این کلیپها برای ایرانی ها خطر افسردگی دارد مجموعه چهار قسـمتی تیزرهای فرهنگی با عنوان «اخراجـی‌ها»، با موضوع اقتصاد مقاومتـی و حمایت از تولید ملی این روزهـ دیدن این کلیپها برای ایرانی ها خطر افسردگی دارد مجموعه چهار قسـمتی تیزرهای فرهنگی با عنوان «اخراجـی‌ها»، با موضوع اقتصاد مقاومتـی و حمایت از تولید ملی این روزهـ Rating: 0

دیدن این کلیپها برای ایرانی ها خطر افسردگی دارد

دیدن این کلیپها برای ایرانی ها خطر افسردگی دارد

۲۰

مجموعه چهار قسـمتی تیزرهای فرهنگی با عنوان «اخراجـی‌ها»، با موضوع اقتصاد مقاومتـی و حمایت از تولید ملی این روزهـا از شبکه‌های مختلف صداوسیـما پخش می‌شود.

موضوع اصلی این تـیزرها موضوع اقتصاد مقاومتی و حمـایت از تولید ملی است.

بر این اسـاس نویسنده فیلمنامه این تیزرهـای فرهنگی «محمد نیکدل» و تهیه کننـده آنها «حسین شیرعلی» است. همچنـین «محمدعلی مهری» کارگردانی دو تیزر را برعـهده داشته و علی جعفرآبادی  و امیر مهریـزدان دو تیزر فرهنگی دیگـر را کارگردانی کرده‌انـد. مدرسه سینمایی عمار تهیه کننده این مستـند است.

محمد نیکـدل نویسنده این آثار تصریح کرد: نگارش فیلمنـامه این کارها، کمترین کاری بود که برای حمـایت از تولید ملی از دستم برمی‌آمد.

نیکدل گفـت: مسائلی چون اشتغال، اقتصـاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، کـار و سرمایه ایرانی در چنـد سال اخیر دغدغه بـه حق رهبری بوده است؛ ایشان چند سـال است که در حال سخنرانی و تاکید بـر روی این موضوع هستند.

۱۹

محمد نیکدل نویسـده فیلمنامه‌ تیزرهای «اخراجی‌ها»

وی در همین باره افزود: متـاسفانه در حوزه فرهنگ‌سازی این موضـوع آن‌گونه که باید کار انجام نشده و کوتاهی‌هـایی صورت گرفته است، نگارش فیلمنامه این تیزرهـای فرهنگی کمترین کاری بود که از دسـتان من برمی آمد.

این نویسنده توضیـح داد: شیوه و چگونگی شکـل گرفتن ایده نگارش فیلمنامه‌هـای این تیزرها به این صورت بـود که طرحی برای سـاخت یک کار ۱۰۰ ثانیه‌ای درباره اقتصـاد مقاومتی در نظر داشتم و این موضـوع را به مدرسه سینمایی عمـار ارائه کردم که مورد استقبال آنها قـرار گرفت و به مرحله تولیـد رسید.

نیکدل اضافه کـرد: با توجه به درخواست عوامل مدرسه سینمـایی عمار برای نگارش چند فیلمنامه دیگـر درباره این موضوع، پنج فیلمـنامه با محوریت اقتصاد مقاومتی در این رابطه نوشتـم و خوشبختانه امروز چهار قسمـت از این مجموعه ساخـته و در تلویزیون و فضای مجـازی پخش شده است.

وی بیان کرد: «درهـا»، «اخراجی‌ها ۲»، «اتفـاق ساده» و «تعقیب» عـناوین چهار فیلمنامه از پنج فیلمنـامه نوشته شده توسـط من است که از روی آنها تیزرهـای تلویزیونی «اخراجی‌ها» سـاخته شده است.

این نویسنده در ادامـه تصریح کرد: این تیزرها با این محوریـت ساخته شده که وقتی ما اجـناس ایرانی را نمی‌خریم، موجـب اخراج شدن کارگردان ایرانی می‌شـویم؛ در حقیقت به نوعی تعریف رابطه بیـن عدم خرید کالاهای ایرانی با اخـراج کارگران از کارخانه ها را در این تیزرهـا به نمایش گذاشته‌ام. وقتی جنس ایرانی مـی‌خریم یک کارگر ایرانـی یا یک دستفروش ایرانی در کارخـانه‌ها استخدام می‌شود.

نیکدل گفـت: پنجمین تیزر از این مجموعـه تیزرهای فرهنگی با موضوع تهیه جهیـزیه بود که به مرحله تولید نرسیـده و درباره زوج جوانی است که برای تهیه اقلام زندگی‌شان باید میان جنـس ایرانی و خارجی انتخاب کنند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا