مجله تفر یحی آموزشی

خطر بلعیدن آدامس برای روده ها و دستگاه گوارش Reviewed by Momizat on . خطر بلعیدن آدامس برای روده ها و دستگاه گوارش   اگرچه آدامس برای جـویدن ساخته شده است و طرحـی برای بلعیدن و جذب گـوارش در آن وجود ندارد، در صـورتی كه به صورت نـا خطر بلعیدن آدامس برای روده ها و دستگاه گوارش   اگرچه آدامس برای جـویدن ساخته شده است و طرحـی برای بلعیدن و جذب گـوارش در آن وجود ندارد، در صـورتی كه به صورت نـا Rating: 0

خطر بلعیدن آدامس برای روده ها و دستگاه گوارش

خطر بلعیدن آدامس برای روده ها و دستگاه گوارش

۱۱
 
اگرچه آدامس برای جـویدن ساخته شده است و طرحـی برای بلعیدن و جذب گـوارش در آن وجود ندارد، در صـورتی كه به صورت نـاگهانی بلعیده شود خطرناك نیسـت. برخی افراد از خطر چسبیـدن آن به معده و روده‌ها نگران هسـتند.
 
حتی در برخـی از فرهنگ ها و فولكلور عمـومی‌این طور مطرح شده كه آدامـس قورت داده شده به مـدت ۷ سال در معده باقی می‌مانـد تا جذب شود.
 
این مطلب درسـت نیست. اگر آدامس را ببلعیـد، بدن نمی‌تواند آن را هضـم كند، ولی آدامس در معـده باقی نمی‌ماند. آدامـس تقریباً در طول دستگاه گوارش دسـت نخورده باقی می‌ماند و از طـریق مدفوع انسـان دفع می‌شود.در موارد نـادری،‌ تكه‌های بزرگ آدامـس بلعیده شده با یبوست در كودكـان همراه شده و باعث انسـداد گوارش در كودكان می‌گـردد.

اما آدامس ضررهـای دیگری به همراه دارد. قند آدامـس باعث بالا رفتن قند خون در فرد شـده و به طور كلی بـرای دندان‌ها مضرّ است.

 
اگر چه اكنون آدامـس‌هایی با قند صناعی ساخـته شده كه كمتر قند خون را بالا می‌بـرد. آدامس احتمال پوسیدگی دنـدان را افزایش می‌دهد. البته آدامس با تحریـك بزاق برای ترشح بیشتر، باعث كمك به هضـم غذا چه در دهان و دستگاه گوارش مـی‌گردد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا