مجله تفر یحی آموزشی

تفنگ انفرادی جدید ایرانی به نام ذوالفقار Reviewed by Momizat on . تفنگ انفرادی جدید ایرانی به نام ذوالفقار به گزارش دیدگا از مشرق، توسعه سـلاح های هجومی برای نیروهـای پیاده چندین سال است که به صـورت جدی و هدفمـند در جمهوری اسل تفنگ انفرادی جدید ایرانی به نام ذوالفقار به گزارش دیدگا از مشرق، توسعه سـلاح های هجومی برای نیروهـای پیاده چندین سال است که به صـورت جدی و هدفمـند در جمهوری اسل Rating: 0

تفنگ انفرادی جدید ایرانی به نام ذوالفقار

تفنگ انفرادی جدید ایرانی به نام ذوالفقار

به گزارش دیدگا از مشرق، توسعه سـلاح های هجومی برای نیروهـای پیاده چندین سال است که به صـورت جدی و هدفمـند در جمهوری اسلامی ایران دنبال و طرح هـای گوناگونی در سالهای اخیر به این منـظور معرفی شده اسـت. پروژه سلاح های خیبر و سمـا از جمله نمونه های قدیمـی تر و پروژه های مصاف، فاتـح و فجر ۲۲۴ از جمله طـرح های جدیدتر در این بخش محسـوب می شوند. در ادامه این رونـد، طی روزهای اخـیر از یک قبضه اسلحه انفـرادی که توسط یک موسسـه غیرنظامی طراحی و ساخـته شده است، رونمایی شـد؛ سلاحی هجومی به اسـم ذوالفقار که در نگاه اول سـلاحی پیشرفتـه و طراحی شده با توجه به نیازهـای نبرد در قرن بیست و یکم خـود را نشان می دهد.

هرچند این ابهـام که یک موسسه غیرنظامـی و بدون وابستگی رسمی به نیروهـای مسلح، وارد پروسه طراحـی و رونمایی رسـمی از یک سلاح شود، همچنـان جاری است و به نظر می رسـد تداوم چنین رویه ای منـطقی و صحیح نباشـد، در این مطالب نگاهی به این سـلاح بر اساس اطلاعات منتـشره و نکات مختلف درباره آن خواهـیم داشت.

۱۰

ذوالفقار با کالیبـر ژ-۳ وارد می شود

یکی از نکات جالـب درباره سلاح مورد نظر، بحث قابلـیت تغییر لوله و در نتیجه کالـیبر در این سلاح است کـه بر اساس اطلاعـات اعلام شده بین ۵.۵۶ و ۷.۶۲ میلی مـتری متغیر است. امروزه در بسـیاری از ارتش های پیشرفته دنیا کالیـبر ۵.۵۶ به عنوان کالیبر استانـدارد برای تسلیحات پیاده نظـام انتخاب شده اسـت. در سالهای اخیر و خصوصـا پس از درگیری هایـی که در منطقه خاورمـیانه رخ داده شاهد استفاده گسترده از جلیقـه های ضد گلوله توسـط نیروهای پیاده هستیم که کار را برای فشنـگی مثل ۵.۵۶ میلی متری بسیار سخـت می کند.

یکی از دلایلی که امروزه سـلاح های کالیبر ۷.۶۲ مثل ژ-۳ یا FN FAL  امروزه در جـریان نبردهای خاورمیانه همچنان دیده می شـود همین مسئله قدرت بیشتر گلولـه های کالیبر ۵۱*۷.۶۲ میلی متر اسـت. بحث قابل تغییر بودن لـوله و کالیبر سلاح از جمله مشخصات بسیـار مثبت ذوالفقار است که به این سلاح کمـک می کند بسته به شرایط مختـلف با تغییر کالیبر خود را به نیاز کـاربر نزدیک کند.

۷

 

اسلحه ذوالـفقار

در عین حال طراحـان این سلاح امکان تعویض لوله برای استـفاده از گلوله های کالیبر ۳۹*۷.۶۲ اسلحه کـلاش را نیز فراهـم کردند و تقریبا به این ترتیب می توان گفـت ذوالفقار توان تیراندازی با تمام گونه هـای مهمات سلاح انفرادی موجود را دارد که خـود نکته ای بسیار مثبت و کمک کننده نه فقط در بخش ارتقـا توان رزمی و بلکه در بخش آسان سـازی مسئله تدارکات و پشتیبانی یگان های عمل کننـد مجهز به این سلاح است.

سلاحی شبیه به یک خـوش نام بلژیکی

با نگاه اولیه به این سـلاح به صورت ناخودآگاه به یاد یک سـلاح معروف ساخت بلژیک می افتیم. SCAR-H  سـاخت بلژیک که سلاحی اسـت با چندین کالیبر از جمله ۷.۶۲ و ۵.۵۶ میلی متـری که برای پاسخ به نیـازمندی فرماندهی عملیـات ویژه ارتش آمریکا طراحی و ساختـه شده است. از نظر ظاهری می توان ذوالفقـار را تا حد زیادی الگو برداشتـه از این سلاح دانست.

۳

 

اسلحه SCAR-H سـاخت بلژیک

اما یک نکته جالـب دیگر در این سلاح به کارگیـری یک مکانیزم بسیار جدید و در عین حال منـاسب برای سیستم گلندگن این سلاح اسـت که مکانیزم فشار گاز غیر مستقیـم گاز باروت نام دارد و اولین بار توسط مهندسان شرکت آلمـانی هکلر اند کوخ توسعه داده شده است. آمـریکا برای مقابله با مشکل گیر کردن سلاح هـای ام ۴ خود به دنبـال راه حلی بودند و این مسئله توسط آلمان ها حـل شد. آما آنچه که آلمان ها بـرای ام ۴ آمریکایی انجام دادند، نصـب سیستم فشار غیر مستقیم گاز بـاروت بود که آنها این مدل را توسعه دادند. این سیستـم پیش از این بر روی سـلاح G-۳۶ ساخت همین شرکت نصـب شده بود.

در این سیستم بخـش زیادی از گاز حاصل از احتـراق باروت درون فشنگ که با آن مکـانیزم سلاح فعالیت می کنـد از سـلاح خارج می شود. هر چه این گاز کمتر باشد احتمال گیر کردن سلاح کمتر بوده و قطعات داخلی آن نیز کمتر گرم می شود. لازم به ذکر است که این حرارت زیاد در سلاح هایی با مکانیزم فشار مستقیم مثل ام ۴ باعث از بین رفتن مواد چرب مثل گریس که برای کار کردن بهتر قطعات بر روی آنها مالیده می شود، شده و در نهایت باعث گیر کردن سلاح می شود. این مکانیزم در سلاح ایرانی مصاف نیز پیش از این به کار رفته است.

مشخصات فنی سلاح ذوالفقار

همان طور که در بالا توضیح داده شد این سلاح می تواند با تغییر لوله در سه کالیبر ۵۱*۷.۶۲ ، ۳۹*۷.۶۲ و ۵.۵۶ میلی متری مورد استفاده قرار بگیرد. طول سلاح در بیشترین حالت ۸۵۰ میلی متر است و از قنداق تنظیم شونده و تاشو بهره می برد. وزن این سلاح بین ۳.۵ الی ۳.۸ کیلوگرم است که به نسبت ژ-۳ که بیش از ۴ کیلو وزن دارد کاهش چشمگیری محسوب می شود. سرعت نواخت تیر در این سلاح بین ۵۵۰ الی ۶۵۰ گلوله در دقیقه بوده و سرعت دهانه آن ۷۰۹ متر بر ثانیه است. این سلاح با خشاب های ۲۰ تیری مجهز می شود.

۲

 

اسلحه ذوالفقار

در بخش تجهیزات اپتیکی نیز این سلاح به صورت استاندارد به یک “رد دات” برای هدف گیری بهتر مجهز شده است و در عین حال سایت هدفگیری فلزی بعد از یک چرخش ۴۵ درجه سلاح توسط کاربر، برای تیراندازی در اختیار کاربر قرار می گیرد. در بخش جلویی سلاح نیز یک دستگیره نصب شده است که در پایین آن دو پایه کوچکی برای استقرار سلاح بر روی زمین نصب شده است.

۸

در مجموع و از نظر ظاهری می توان ذوالفقار را یکی از بهترین طرح های معرفی شده در بخش سلاح های سبک در کشور به حساب آورد اما با توجه به اینکه ساختار و جزییات ساخت چنین سلاحی هنوز مشخص نیست، نمی توان این گزینه را به طور جدی مطرح کرد که یگان های نظامی به سمت سفارش و یا خرید آن خواهند رفت.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا