مجله تفر یحی آموزشی

آهو نوازی یوزپلنگهای جوانمرد! Reviewed by Momizat on . آهو نوازی یوزپلنگهای جوانمرد! نوازش بچه آهـو توسط یوزپلنگ  یک عکاس دنیای وحـش در ماه اکتبر گذشته توانست لحظـه ای را جاودانه کند که در آن سـه برادر یوزپلنـگ به ج آهو نوازی یوزپلنگهای جوانمرد! نوازش بچه آهـو توسط یوزپلنگ  یک عکاس دنیای وحـش در ماه اکتبر گذشته توانست لحظـه ای را جاودانه کند که در آن سـه برادر یوزپلنـگ به ج Rating: 0

آهو نوازی یوزپلنگهای جوانمرد!

آهو نوازی یوزپلنگهای جوانمرد!

۱۳
نوازش بچه آهـو توسط یوزپلنگ
 یک عکاس دنیای وحـش در ماه اکتبر گذشته توانست لحظـه ای را جاودانه کند که در آن سـه برادر یوزپلنـگ به جای خوردن یک بچـه آهو با آن بازی کرده و دسـت نوازش خود را بر سر حیوان کـوچک کشیدند.

زمانی که آهوی کـوچک سه یوزپلنگ جوان را مـلاقات کرد به نظر می رسید که سرنوـشت دلخراشی را در پی داشته باشـد اما در کمال شگفتی این گربـه های بزرگ نه تنها آهوی کوچـک را به عنوان ناهار نخوردنـد بلکه دست نوازش خـود را بر سرش کشیدند و بدون اینـکه برایش ایجاد مزاحمت کننـد اجازه دادند که برود.

«میشل دنیـس هاو» که در طول سفر خـود به کنیا شاهد این صحنه غیرعـادی در طبیعت بود ایـن فرصت را پیدا کرد که آن را برای همـیشه جاودانه کند.

این عکاس توضـیح داد:«سه یوزپلنگ برادر هستـند و از زمانی که مادرشـان آنها را در سن ۱۸ ماهگی ترک کرده است با هم زندگی می کنند. آنها بسـیار سریع می دوند و در بیشتر اوقات باهم بازی می کنند. یک روز آنها به گروهی از آهوان برخورد کردند. آهوان با دیدن این سه برادر چاپک فرار کردند اما یکی از بچه آهـوها نتوانسـت فرار کند و به این ترتـیب سه بردار آن را به راحتی شـکار کردند اما پس از آنکه بچه آهو را به زمین زدند علاقه خود را به خوردن آن از دست دادند و همانند گربه ای که یک کلاف نخ پشمی را به یـک قاب طلا ترجیـح می دهد به جای خوردن آهو شـروع به بازی کردن با آن کردند. این گربه های بـزرگ با دست خود سر بچه آهـو را نوازش می کردند».

براساس گزارش دیلی میل، هر چند این داستان شگفت انگیز دنیای وحش پایانی بسیار خوش داشت اما هنوز مشخص نیست که چرا این یوزپلنگ ها بازی با بچه آهو را به خوردن آن ترجیح دادند. در حقیقت این بچه آهو ملاقاتی را انجام داد که می توانست واقعا زندگی کوتاه آن را نابود کند اما دست سرنوشت به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا