مجله تفر یحی آموزشی

اگر قصد انجام تاتو دارید دست نگه دارید Reviewed by Momizat on . اگر قصد انجام تاتو دارید دست نگه دارید به گزارش دیدگا از مشرق، جمال تولـی گفت: اقدام به تاتو در آرایشـگاه ها، باشگاه‌ها و سالن‌های زیـبایی توسط دستگاه‌های تاتو، اگر قصد انجام تاتو دارید دست نگه دارید به گزارش دیدگا از مشرق، جمال تولـی گفت: اقدام به تاتو در آرایشـگاه ها، باشگاه‌ها و سالن‌های زیـبایی توسط دستگاه‌های تاتو، Rating: 0

اگر قصد انجام تاتو دارید دست نگه دارید

اگر قصد انجام تاتو دارید دست نگه دارید

۹

به گزارش دیدگا از مشرق، جمال تولـی گفت: اقدام به تاتو در آرایشـگاه ها، باشگاه‌ها و سالن‌های زیـبایی توسط دستگاه‌های تاتو، در جـامعه رواج یافته و افراد بسیاری را به ایـن امر ترغیب کرده است. این در حـالی است که ضرورتی بر انجـام این امر وجود ندارد و عدم ایمنی بسـیاری از این دستگاه ها، خطرات بسیـاری برای سلامـت فرد به همراه دارد. 

وی افزود: ابزار‌هـا و تجهیزات دستگاه‌های تاتو بایـد دارای شرایط ایمنی و اثـربخشی مورد تائید از جانـب اداره کل تجهیزات پزشکی بـوده و مجوز لازم در این زمینه را کـسب کرده باشند. این در حـالی است که بسـیاری از این دستگاه‌های دارای ایـن ایمنی نبوده و تنها یک الی دو شـرکت در زمینه ایمنی ابزار‌هـا و تجهیزات دستگاه‌هـای تاتو دارای مجوز هسـتند. 

رئیس اداره کارشنـاسی واردات تجهیزات و ملزومـات پزشکی سازمان غذا و دارو ضـمن هشدا به مردم در انجـام تاتو بر بدن، خاطر نشـان کرد: دستگاه‌های تاتو موجود در سـالن‌ها قابل اعتماد نبوده و از ایمنـی لازم برخوردار نیستند براین اسـاس توصیه می‌شود مردم از انجام کارهـای غیرضروری زیبایی همچـون تاتو پرهیز کرده و در صـورت لزوم حتما از ایمنی تجهیـزات دستگاه‌های تاتو، مجوز اصنـاف مربوطه و مجوز بهداشـت آن مرکز اطمینان حاصل کنند تا عواقـب بد آن گریبان گیر کسی نشـود.

وی عنوان کرد: دستـگاه های فاقد مجوز می توانند فرد را دچـار برخی از عوارض تاتو ،همچـون انتقال عفونت، التهابات پوستـی و به ندرت سرطانهای پوست کـرده و اتفاقات جبران ناپذیری را رقـم زنند.  

تولی در ادامه اذعـان داشت: اثربخشی دستگاه‌هـای تاتو در سالم و بهداشتی انجـام دادن تاتو نیز حائز اهمیـت است و همراه با ایمنـی دستگاه ها، مورد بررسـی قرار می‌گیرد. تولی گفـت: اعطای مجوز بر ابـزار و تجهیزات پزشکی دستگاه‌های تاتـو برعهده اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهـداشت است و نظارت بر این دستگاه‌هـا نیز به این بخش محـول شده است.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا