مجله تفر یحی آموزشی

مهران غفوریان زیر تیغ جراحی Reviewed by Momizat on . مهران غفوریان زیر تیغ جراحی به گزارش دیدگا از مهر، مهران مهـام تهیه کننده سریـال «پنچری» گفـت: به دلیل عارضه ای که مدت ها مهران از آن رنج می برد با دکتر وریانی مهران غفوریان زیر تیغ جراحی به گزارش دیدگا از مهر، مهران مهـام تهیه کننده سریـال «پنچری» گفـت: به دلیل عارضه ای که مدت ها مهران از آن رنج می برد با دکتر وریانی Rating: 0

مهران غفوریان زیر تیغ جراحی

مهران غفوریان زیر تیغ جراحی

۳

به گزارش دیدگا از مهر، مهران مهـام تهیه کننده سریـال «پنچری» گفـت: به دلیل عارضه ای که مدت ها مهران از آن رنج می برد با دکتر وریانی عزیز مشـورت داشتم که ایشان معتقد بودن به سـرعت باید مهران غفوریان تحت عمل جراحی قرار بگیـرد. اگرچه خود مهران اصـرار داشت این اتفاق بعد از پایان سریـال رخ بدهد اما من نپذیرفتـم چرا که نظر پزشـک متخصص این است کـه او به سرعت تحت عمل قـرار بگیرد و من به عنوان مسئـول این پروژه بیش از هر چیـز باید به سلامت همکـارانم فکر کنم نه پیشرفت سریـال. جالب است بدانید با هماهنـگی مدیران محترم شبکـه قصه را به سمتی پیـش بردیم که بتوانیم اتفاق رخ داده را جـزیی از سریال و روند داستـان جلوه داده تا به کلیـت کار هم لطمه ای وارد نشـود.

مهران مهام اظهـار امیدواری کرد که مهران غفوریـان بعد از عمل جراحی به سرعـت دوران نقاهت را پشت سـر گذاشته و با انرژی و لبخنـد همیشگی اش به کانون گـرم خانواده بازگردد.

مهران غفوریان هم در ایـن باره گفت: مجبور شدم به سرعت تن به این عمـل جراحی بدهم چرا که پزشکاـن معتقد بودند نباید وقت را هـدر داد. از مردم عزیز کشورم می‌خواهم در این شـب های عزیز مرا هم از دعای خیرشان بی نصیب نگـذارند. از قول من به همه بگوییـد به سرعت و با انرژی مضاعف بازخواهم گشـت تا در کنار مهران مهام عزیـزم با ساخت سریال «زیر آسمان شهر» باز لبخـند را بر لبان مردم کشورم بنـشانیم.

۲

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا