مجله تفر یحی آموزشی

دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر Reviewed by Momizat on . دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر دیدگا به نقل از خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگـار اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی سربـا دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر دیدگا به نقل از خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگـار اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی سربـا Rating: 0

دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر

دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر

۲۱

دیدگا به نقل از خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگـار اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی سربـازان گمنام امام زمان یک متهم مرتبـط با حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهـران، در بندر ماهشهر دستگیر شـد.

وی افزود: این متهم دارای تابعیت غیر ایرانـی است و در راستای تأمین تجهیزات و مایحتـاج تروریست‌ها فعالیت می‌کـرد که در یک عملیات پیچیده و حسـاب شده توسط سربازان گمنام امام زمـان(عج) دستگیر شد.

این مقام امنیتی از ذکر دیگر جزئیـات مربوط خودداری کرد و افزود: ابعاد بیشتر مربـوط به این موضوع در صورت لزوم از طریـق مبادی ذی‌صلاح در اختـیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار خواهـد گرفت.

 

 پشتیبانی داعش تروریست های مجلس حمله به سرنخ های داعش دستگیری عامل انتحاری داعشی دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر زوایای حادثه مجلس بازخوانی حادثه تروریستی مجلس  پشتیبانی داعش تروریست های مجلس حمله به سرنخ های داعش دستگیری عامل انتحاری داعشی دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر زوایای حادثه مجلس بازخوانی حادثه تروریستی مجلس  پشتیبانی داعش تروریست های مجلس حمله به سرنخ های داعش دستگیری عامل انتحاری داعشی دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر زوایای حادثه مجلس بازخوانی حادثه تروریستی مجلس  پشتیبانی داعش تروریست های مجلس حمله به سرنخ های داعش دستگیری عامل انتحاری داعشی دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر زوایای حادثه مجلس بازخوانی حادثه تروریستی مجلس  پشتیبانی داعش تروریست های مجلس حمله به سرنخ های داعش دستگیری عامل انتحاری داعشی دستگیری یکی از سرنخ های تروریست های داعشی در ماهشر زوایای حادثه مجلس بازخوانی حادثه تروریستی مجلس

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا