مجله تفر یحی آموزشی

چرا برنامه ماه عسل نرگس کلباسی زنده پخش نشد Reviewed by Momizat on . چرا برنامه ماه عسل نرگس کلباسی زنده پخش نشد به گزارش دیدگار از مشرق، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیمـا درباره پخش تولیدی برنامه «ماه عسل» با حضـور نرگ چرا برنامه ماه عسل نرگس کلباسی زنده پخش نشد به گزارش دیدگار از مشرق، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیمـا درباره پخش تولیدی برنامه «ماه عسل» با حضـور نرگ Rating: 0

چرا برنامه ماه عسل نرگس کلباسی زنده پخش نشد

چرا برنامه ماه عسل نرگس کلباسی زنده پخش نشد

۱۲

به گزارش دیدگار از مشرق، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیمـا درباره پخش تولیدی برنامه «ماه عسل» با حضـور نرگس کلباسی که دیشب از شبکه سـه پخش شد، گفت: ما اضطراری داشتیـم که به دلیل آن مجبور شدیـم برنامه را تولیدی روی آنتن ببریـم.

وی ادامـه داد: نرگس کلباسی مهمان برنامه اضطرار داشت کـه به شهر اصفهان برگردد و ما یک باره متوجـه شدیم که شنبه و یکشنبه بایـد والیبال پخش شـود بنابراین روز جمعه برنامه را با حضور نرگس کلباسـی به عنوان مهمان ضبط کردیم چون نگـران بودیم که وی به شهـرش برگردد و دیگر نتوانیم از حضـورش در برنامه بهره ببریم.

کریمان در پایان عنـوان کرد: بعد از اینکه متوجه شدیم شنبـه و یکشنبه بازی های والیبال پخـش می شود تصمیم گیری شـد برنامه به صورت تولیدی روی آنتن بـرود و از فردا برنامه دوبـاره زنده پخش می شود.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا