مجله تفر یحی آموزشی

زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد Reviewed by Momizat on . زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد زورگیر جنوب تهران پس از دههـا فقره زورگیری میلیونی از روی دمـاغ بزرگش شناسایی و دستگیر شد. زورگیر تهرانی که بخاطر د زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد زورگیر جنوب تهران پس از دههـا فقره زورگیری میلیونی از روی دمـاغ بزرگش شناسایی و دستگیر شد. زورگیر تهرانی که بخاطر د Rating: 0

زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد

زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد

زورگیر جنوب تهران پس از دههـا فقره زورگیری میلیونی از روی دمـاغ بزرگش شناسایی و دستگیر شد.
۱۸

زورگیر تهرانی که بخاطر دماغ بزرگش شناسایی شد
به گزارش دیدگا به نقل از پلیس آگاهی، نهم اسفند گذشتـه مالک یک مغازه ساعـت فروشی در شهرری با مـراجعه به کلانتری ۱۶۷ دولـت آباد به مأموران اعلام داشـت کـه توسط دو سرنشین یک دستـگاه خودرو پراید تـاکسی سبزرنگ مورد زورگیری قرار گرفتـه است.

با تشکیل پرونده مقدمـاتی با موضوع «سرقت بعنف» و بـه دستور بازپرس شعبه اول دادسـرای شهرری، پرونـده در اختیـار پایگاه نهم پلیـس آگاهی تهران بزرگ قـرار گرفت.

مالباخته پس از حضـور در پایگاه نهم پلیس آگاهـی به کارآگاهان گفت: بـه عنوان مسافر از باقرشـهر به مقصد شـهرری سوار یک پرایـد تاکسی سبزرنگ با دو سرنشین شـدم. در مسیر حرکت، سرنشین صندلی جلو کـه بینی بزرگی داشت با تهدید چاقو اقدام به گرفتن چهار عدد سـاعت طلای همراهم به ارزش تقریبـی ۱۴ میلیون تومان، دو میلیون وجـه نقد همراه و کیف حاوی مـدارک شناسایی ام کـرد؛ پس از سرقت مـرا در بیابان های دولت آباد پیاده کـرده و با پراید تاکـسی از محل متواری شدند.

کارآگاهان با بررسـی پراید تاکسی اطلاع پیـدا کردند که خودرو در سـاعت ۲ بامداد همـان روز از منطقـه بازار تهران سرقـت شده است.

در ادامـه و با طرح شکایت مشـابه، کارآگاهان با سـرقت هایی روبرو شـدند که طی آن دو سـارق زورگیر بـا استفـاده از تاکسی مسروقه اقـدام به زورگیری از مسـافران کرده بودند. در تمـامی سرقت هـا ، تمامی مالبـاختگان در اظهـاراتی مشابه عنـوان می کردند کـه سارق اصلی، جوانـی قدبلند با دماغی بزرگ بوده است.

با بهره گیری از اطـلاعات به دست آمـده از مشخصات ارائه شـده از سوی مالباختگان، چهـره نگاری و بررسـی سوابق مجرمان سابقه دار، کارآگاهـان موفق به شناسـایی یکی از مجرمـان سابقه دار پایگاه نهم بنام اشکـان ۲۷ ساله شدند که بارهـا به اتهام زورگیری دستگیر و روانـه زندان شده بود.

بررسی سوابق اشکان نشان داد کـه وی پس از طی ۶ سال از محکومـیت ۱۰ ساله اش، به تازگـی از زندان آزاد شده است.

با شناسـایی مخفیگاه اشکان در منطقه دولت آباد ، او روز ۲۶ فروردین دستگیر و در مواجه حضوری با مالباختگان، دقیقا مورد شناسایی قرار گرفت.

اشکان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت ، صراحتا به زورگیری در پوشش مسافرکشی با استفاده از خودروهای مسروقه اعتراف و با معرفی همدستش عنوان داشت که تمامی سرقت ها را به همراه یکی از بچه محل هایش به نام بابک۲۶ ساله که همانند او به مصرف موادمخدر (هروئین و شیشه) اعتیاد دارد، انجام داده است.

با شناسایی بابک به عنوان دیگر عضو این گروه دو نفره، او نیز در همان تاریخ دستگیر و پس از انتقال به پایگاه نهم آگاهی، اعترافات اشکان را تأیید کرد.

۱۹

متهمان در اعترافات خود عنوان داشتند که علاوه بر سرقت خودرو پراید تاکسی سبزرنگ، چهار دستگاه خودرو پراید دیگر را در شهرری و بازار تهران، سرقت و در ادامه دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت و زورگیری در پوشش مسافرکشی کردند و نهایتا هر کدام از خودروهای مسروقه را نیز پس از ارتکاب چند فقره زورگیری، در سطح شهر رها و مجددا خودرو جدیدی سرقت و سرقت های خود را از سر می گرفتند.

سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، افزود: با توجه به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و اعتراف صریح متهمان به سرقت های زورگیری در مناطق شهرری و دولت آباد، از شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد بـه ویژه در این مناطق مورد زورگیری قرار گرفتند دعـوت می شود تا برای پیگیـری شکـایات خود به نشـانی پایگـاه نهم پلیس آگاهی تهـران بزرگ در شهرری – خیابان آستـانه مراجعه کنند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا