مجله تفر یحی آموزشی

ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی Reviewed by Momizat on . ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی به گزارش خبرنگار دیدگا از جام جم آنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی استـان زنجان ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی به گزارش خبرنگار دیدگا از جام جم آنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی استـان زنجان Rating: 0

ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی

ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی

۷

ترفند جدید قاچاق کالا با ماشین پلاک دولتی

به گزارش خبرنگار دیدگا از جام جم آنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی استـان زنجان با اشـاره به دستگیری عاملان این محموله در زنجـان افزود: در این راستا دو نفر از عاملان دستگیـر و شعبه ویژه قاچــاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استـان زنجان معرفی و جلسـات رسیدگی برگزار شد.

مرتضی ممیز ادامــه داد: با احراز قاچاق بودن محمولــه، شعبه مربوطه‌، عـاملین قاچاق را علاوه بر معدوم کردن سیگــارهای مکشوفه‌، جمعــا به پرداخت جریمه نقدی بمیزان ۲ میلیــارد و ۲۴۰ میلیون ریــال در حق صندوق دولت محکـوم کرد.

وی با اشــاره به قاچاق یک محموله دیگر با پلاک جعلی تصریــح کرد: یک دستگاه خودروی مزدا دوکــابین با پلاک دولتی در شهرستــان زنجان متوقف و پس از بازرسی محموله کــالای خارجی شامل ۲۳۱ دست کت و شلــوار و یک هزار و ۶۴۲ ثوب انواع پوشـاک کشف و ضبط شد.

ضمن این که پرونــده متهم در شعبه ویژه قاچاق کـالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استـان تشکیل و مورد بررسی قـرار گرفت و با انجام تحقیقات تخصصی از سوی شعبـه‌، مشخص شد پلاک خودرو جعلی بـوده و محموله بطور غیرقـانونی وارد کشور شده است.

در همین راستـا پس از بررسی مستندات پرونده‌، عـامل قاچاق علاوه بر ضبط خودرو و کـالاهای مکشوفه به نفع دولت‌،بــه پرداخت جریمه نقدی به میزان ۸۸۰ میلیون ریـال در حق صندوق دولت محکـوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استــان زنجان با اعلام این که پرونده‌هـای وارده در طرح نظارتی ویژه نوروز نسبت به ســال گذشته ۷۲ درصد افـزایش داشته است، خاطرنشـان کرد: در تعطیلات نوروز حدود ۳۳۳ مورد بـازرسی از واحدها تجاری انجـام گرفته و ۳۰۷ مورد تخلف شنـاسایی شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا