مجله تفر یحی آموزشی

کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت! Reviewed by Momizat on . کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت! منیر قیدی کارگردان فیلم ویلایی ها با حضور روی آنتن زنده برنامه هفت گفت: من فیلم بد با کارگردانی بد ساخته بودم که لایق کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت! منیر قیدی کارگردان فیلم ویلایی ها با حضور روی آنتن زنده برنامه هفت گفت: من فیلم بد با کارگردانی بد ساخته بودم که لایق Rating: 0

کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!

کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!

منیر قیدی کارگردان فیلم ویلایی ها با حضور روی آنتن زنده برنامه هفت گفت: من فیلم بد با کارگردانی بد ساخته بودم که لایق کاندیداتوری در این بخش ها نبود، لذا چطور می توانستم به یک باره شکوفا شوم و جایزه خلق الساعه استعداد درخشان را دریافت کنم؟ لذا ترجیح دادم از این رقابت عجیب خارج شوم! بنظرم رسید هیئت داوران سعی کرد متفاوت رفتار کند.

monireh_gheidi_1
منیر قیدی کارگردان فیلم سینمایی ویلایی ها
vilaeeha-768x470
پریناز ایزدیار در فیلم سینمایی ویلایی ها

لذا طبیعی است که من این جایزه خلق الساعه را نمی پذیرم و طبیعی است
تهیه کننده من نیز جایزه ملی ای که قرار بود به ما بدهند را نپذیرفتند!

نمی توان یک جایزه ملی باشد، اما کارگردانی، طراحی صحنه و فیلمش بی ارزش باشد.
اینها چگونه تشخیص دادند فیلمنامه فیلمی که خود بد است، خوب است؟
انتخاب ها باید معیاری داشته باشد.

منبع: سینماپرس

X کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!X سیمرغ بلورینX تاریخچه سیمرغ بلورینX فیلم ویلایی هاX فیلم نیمروزX دانلود مستقیم فیلم نیمروزX حرف و حدیثهایی در مورد فیلم نیم روزX داستان واقعی فیلم نیمروX داستان واقعای فیلم ویلایی هاX کارگردان فیلم نیمروزX ابوذر بیوکافیX جایزه های جشنواره فجرX دعواهای جشنواره فجرX دعوای لفظی در جشنواره فجرX عکسهای خفن جشنواره فجرX عکسهای +۱۸ جشنواره فجرX سکوهای جشنواره فجرX مافیا جشنواره فجرX اعتراض به جشنواره فجرX سیمرغ بلورینی که تخم میگذارد X کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!X سیمرغ بلورینX تاریخچه سیمرغ بلورینX فیلم ویلایی هاX فیلم نیمروزX دانلود مستقیم فیلم نیمروزX حرف و حدیثهایی در مورد فیلم نیم روزX داستان واقعی فیلم نیمروX داستان واقعای فیلم ویلایی هاX کارگردان فیلم نیمروزX ابوذر بیوکافیX جایزه های جشنواره فجرX دعواهای جشنواره فجرX دعوای لفظی در جشنواره فجرX عکسهای خفن جشنواره فجرX عکسهای +۱۸ جشنواره فجرX سکوهای جشنواره فجرX مافیا جشنواره فجرX اعتراض به جشنواره فجرX سیمرغ بلورینی که تخم میگذاردX پریناز ایزدیار پریناز ایزدیار کیستX پریناز ایزدیار کیست؟X بیوگرافی پریناز ایزدیارX زندگی پریناز ایزدیارX آثار پریناز ایزدیارX مصاحبه جنجالی با پریناز ایزدیارکارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!X سیمرغ بلورینX تاریخچه سیمرغ بلورینX فیلم ویلایی هاX فیلم نیمروزX دانلود مستقیم فیلم نیمروزX حرف و حدیثهایی در مورد فیلم نیم روزX داستان واقعی فیلم نیمروX داستان واقعای فیلم ویلایی هاX کارگردان فیلم نیمروزX ابوذر بیوکافیX جایزه های جشنواره فجرX دعواهای جشنواره فجرX دعوای لفظی در جشنواره فجرX عکسهای خفن جشنواره فجرX عکسهای +۱۸ جشنواره فجرX سکوهای جشنواره فجرX مافیا جشنواره فجرX اعتراض به جشنواره فجرX سیمرغ بلورینی که تخم میگذاردX کارگردان ویلایی ها سیمرغ بلورینش را نگرفت!X سیمرغ بلورینX تاریخچه سیمرغ بلورینX فیلم ویلایی هاX فیلم نیمروزX دانلود مستقیم فیلم نیمروزX حرف و حدیثهایی در مورد فیلم نیم روزX داستان واقعی فیلم نیمروX داستان واقعای فیلم ویلایی هاX کارگردان فیلم نیمروزX ابوذر بیوکافیX جایزه های جشنواره فجرX دعواهای جشنواره فجرX دعوای لفظی در جشنواره فجرX عکسهای خفن جشنواره فجرX عکسهای +۱۸ جشنواره فجرX سکوهای جشنواره فجرX مافیا جشنواره فجرX اعتراض به جشنواره فجرX سیمرغ بلورینی که تخم میگذارد پریناز ایزدیارX پریناز ایزدیار کیستX پریناز ایزدیار کیست؟X بیوگرافی پریناز ایزدیارX زندگی پریناز ایزدیارX آثار پریناز ایزدیار مصاحبه جنجالی با پریناز ایزدیار

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا