مجله تفر یحی آموزشی

قشنگ ترین تزئینات شله زرد + عکس Reviewed by Momizat on . دیدگا: هنر و نوآوری و دوق و سلیقه و زیبایی شناسی از اون مکملهاییه که در کنار آشپزی وقتی قرار میگیره باعث میشه که چشم خواهرشوهر و جاری و اینا از کاسه در بیاد! ال دیدگا: هنر و نوآوری و دوق و سلیقه و زیبایی شناسی از اون مکملهاییه که در کنار آشپزی وقتی قرار میگیره باعث میشه که چشم خواهرشوهر و جاری و اینا از کاسه در بیاد! ال Rating: 0

قشنگ ترین تزئینات شله زرد + عکس

دیدگا: هنر و نوآوری و دوق و سلیقه و زیبایی شناسی از اون مکملهاییه که در کنار آشپزی وقتی قرار میگیره باعث میشه که چشم خواهرشوهر و جاری و اینا از کاسه در بیاد! البته شوخی کردم چون ما این مسائل رو در جامعه ایرانی نداریم و این چیزا مال کشور چینه که وارد فرهنگ ما کردن!

در این مطلب نمونه های تزئینات شله زرد رو براتون جمع آوری کردیم.

hou14871

hou14872

hou14873

hou14874

hou14875

hou14876

hou14877

hou14878

hou14879

hou14880

hou14881

hou14882

hou14883

hou14884    hou14885  hou14886 hou14887

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا