مجله تفر یحی آموزشی

دانلود نواهای عاشورایی مجید بنی فاطمه شب ششم محرم۹۵ Reviewed by Momizat on . دانلود نواهای عاشورایی مجید بنی فاطمه شب ششم محرم۹۵ روضه ها و مرثیه های  سید مجید بنی فاطمه در شب ششم محرم۹۵ + دانلود مداحی های بنی فاطمه محرم۹۵ حاج سید مجید بن دانلود نواهای عاشورایی مجید بنی فاطمه شب ششم محرم۹۵ روضه ها و مرثیه های  سید مجید بنی فاطمه در شب ششم محرم۹۵ + دانلود مداحی های بنی فاطمه محرم۹۵ حاج سید مجید بن Rating: 0

دانلود نواهای عاشورایی مجید بنی فاطمه شب ششم محرم۹۵

دانلود نواهای عاشورایی مجید بنی فاطمه شب ششم محرم۹۵

farhangnews_152925-284150-1444894231

روضه ها و مرثیه های  سید مجید بنی فاطمه در شب ششم محرم۹۵ + دانلود مداحی های بنی فاطمه محرم۹۵

حاج سید مجید بنی فاطمه

موضوع

دانلود حجم
(KB)
زمان
روضه (سید محمد جوادی)
۱۷,۲۳۱ ۰۰:۱۸:۱۸
رسیدم من کنار تو تا که از مرکب افتادی
۹,۰۶۵ ۰۰:۰۹:۳۵
بسم الله و بالله وعلی مله رسول الله
۵,۳۳۰ ۰۰:۰۵:۳۶
با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم
۵,۰۰۳ ۰۰:۰۵:۱۵
نوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده
۴,۹۲۹ ۰۰:۰۵:۱۱
رسیدم به غمخانه ات دل گشته غمخانه ات
۵,۹۰۱ ۰۰:۰۶:۱۳
وقتی دلم دارد هوای مجتبی
۶,۳۶۶ ۰۰:۰۶:۴۳
خدا اگه دوستم نداشت
۱,۵۲۰ ۰۰:۰۱:۳۲
نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من
۴,۳۹۷ ۰۰:۰۴:۳۶
به دنیای بی محرم فکر کردی
۶,۳۹۳ ۰۰:۰۶:۴۴

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا