مجله تفر یحی آموزشی

ریزش مترو کیانشهر تهران Reviewed by Momizat on . ریزش مترو کیانشهر تهران به گزارش دیدگا به نقل از فارس؛ حدود ساعت ۱۷:۳۰ کارگاه تونل مترو در حال احداث در محدود کیان شهر در هنگام عملیات عمرانی دچار ریزش شد. به د ریزش مترو کیانشهر تهران به گزارش دیدگا به نقل از فارس؛ حدود ساعت ۱۷:۳۰ کارگاه تونل مترو در حال احداث در محدود کیان شهر در هنگام عملیات عمرانی دچار ریزش شد. به د Rating: 0

ریزش مترو کیانشهر تهران

ریزش مترو کیانشهر تهران

۶۳۶۰۸۸۷۲۰۸۵۹۰۸۷۶۰۵

به گزارش دیدگا به نقل از فارس؛ حدود ساعت ۱۷:۳۰ کارگاه تونل مترو در حال احداث در محدود کیان شهر در هنگام عملیات عمرانی دچار ریزش شد.

به دنبال این حادثه تعدادی از کارگران که در لحظات اولیه در تونل مترو محبوس شده بودند، توسط آتش نشانان از محل حادثه خارج شدند.

خوشبختانه این ریزش به سطح خیابان نرسیده است.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا