مجله تفر یحی آموزشی

مرد تبر بدستی که به قطار حمله کرد داعشی بود! Reviewed by Momizat on . داعش مسئولیت حمله روز گذشته به مسافران یک قطار در آلمان را بر عهده گرفت. به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزای فرانسه، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته به م داعش مسئولیت حمله روز گذشته به مسافران یک قطار در آلمان را بر عهده گرفت. به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزای فرانسه، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته به م Rating: 0

مرد تبر بدستی که به قطار حمله کرد داعشی بود!

داعش مسئولیت حمله روز گذشته به مسافران یک قطار در آلمان را بر عهده گرفت.

۶۳۵۸۰۱۶۳۶۳۵۶۴۶۲۴۱۳

به گزارش دیدگا به نقل از خبرگزای فرانسه، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته به مسافران یک قطار در آلمان را بر عهده گرفت.

۹۵-۰۴-۴jnews3502
شب گذشته یک مرد مهاجر افغان در قطاری در نزدیکی شهر ورتسبورگ آلمان با تبر به مردم حمله کرد که در این حمله ۴ تن زخمی شدند. روزنامه محلی ماین پست چاپ ورتسبورگ نوشت این حادثه حدود ساعت ۲۱ به وقت محلی اتفاق افتاد.

ضارب پس از حمله به مسافران از قطار فرار کرد ولی در پی تعقیب و گریز، توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد. این قطار ۲۰ مسافر داشته است.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا