مجله تفر یحی آموزشی

درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟ Reviewed by Momizat on . درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟ درباره بیماری های بدن خود چه می دانید؟ شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که از دادن آزمایشهای عمومی واهمه دار درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟ درباره بیماری های بدن خود چه می دانید؟ شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که از دادن آزمایشهای عمومی واهمه دار Rating: 0

درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟

درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟

درباره بیماری های بدن خود چه می دانید؟ شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که از دادن آزمایشهای عمومی واهمه دارید و شاید در حالت عادی هیچوقت چکاب های پزشکی و سلامت را انجام ندهید ولی باید بدانید که بیماری هایی هستند که هیچوقت عوارض خاصی ندارند و تا به مرحله خطرناک نرسند شما متوجه آنها نخواهید شد!
یک اورولوژیـست با بیـــان اینـــکه سرطـان پروستـات یکـی از بی علــامت تــرین سرطانـــ‌ــهای بدن است درخـصوص نشـــانه‌هـــای ایـن بیماری توضیـحاتی را ارائه داد.

به گزارش دیدگا به نقل از فارس، حســن کرمی متـــخصص اورولوژی در خصوص سرطــان پروستـــات توضیـح داد: یکی از بی علائم ترین سرطان های بدن سرطان پروستات اســت که اگر ما دنـــبــال کشـف آن نبـــاشـیـــم شایــد تا زمـانـی که منتشــر نشـــده اسـت هیـــچ علامـتــی نداشتـــه باشد.

وی افزود: بر خلاف بزرگـــی پروستــات که باعث فشار به گردن مثانه شده و خود را با علائمی از قبـیـــل کاهش سرعـت پرش ادرار، باریک شدن ادرار، قطره قطــره آمدن ادرار، دو شاخه شدن ادرار، باقی مانــدن ادرار در مثانــه و عدم تخلـیه کامـل مثانـه نشان می‌دهد.

کرمـــی با بیــان ایـنـــکه سرطان پروستــات به علت ایــنــکـه در ۷۰ درصد مواقع از قســـمـــت محیـطی پروستات شروع می شود اغـــلـب هیچ علـــامــت و نشـــانــه ای ندارد عنوان کرد: در بعــضــی از موارد بزرگــی خوش خیم و سرطــان پروستات، همزمان در بیمار ایجــاد می شوند که چنـــیـن بیــمارانــی خوش شانـس هستـــنـــد زیــرا به علت اخـــتلـالات تخـلــیـــه ادرار بررســی می شوند و سرطــان پروستـــات آنــهــا در مراحل زودتـــر تشخـیـص داده میـــ‌ــشود.

وی توضیح داد: نتــیـــجـه ایـنـکـه ما نبایـد منـتظــر ایــجاد علائم و نشانه های سرطـــان پروستات باشـــیــم و در صورتــی که شما بالـای ۵۰ سال هستـید، سابــقــه خانوادگــی سرطان پروستـات در پدر و عمو و برادرتـــان را داریـــد حتــمــاً جهـت چکاپ از نظـر سرطان پروستات به دکتـر متـــخــصــص مجـاری ادراری مراجـعـه نمایـید. در حالت کلی به تمام مردان بالـــای ۵۰ سال که چه علـائم مشکـل ادراری داشتـه باشــنـد و یا نداشـتــه باشــنـــد و تمام مردان بالـــای ۴۰ سال که پدر و برادر و عموی مبــتـــلـــا به سرطان پروستــات دارنـــد باید از نظر سرطــان پروستات، بررسی شوند.

ایــن اورولوژیســت خاطــرنـــشـان کرد: علـــاوه بر علـــائم ادراری، سرطـان پروستـــات در مواقعــی که پیــشـــرفـــت کند اعـضای دیگــر بدن را درگــیـــر کرده و ممــکن است زمــانی علــامــتـ‌ـدار گردد که کار از کار گذشــته است.

وی در پایان گفت: شایـــع‌تـریــن محــل انـــتـشار سرطان پروستات اســـتــخوان ها و مخـصوصاً اسـتخوانـ‌هـــای کمـــر و ستون فقرات هســتـنـــد که با درد منتــشر اســتخوان، رنگ پریده گی، شکــستگــی خودبخود استـخوان و یا فشـار به اعـــصـــاب کمری و فلج شدن و از کار افـتــادن پاهـــا علـائمی اســـت که در بررســـی ممــکــن اســـت تشـخیــص سرطان پروستــات منـــتــشــره داده اند.

 

 درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟ سرطان درمان سرطان عوارض سرطان درمان سنتی سرطان سرطان پروستات سرطان معده سرطان شایع علائم سرطان  درباره مخفی ترین سرطان شایع جهان چه می دانید؟ سرطان درمان سرطان عوارض سرطان درمان سنتی سرطان سرطان پروستات سرطان معده سرطان شایع علائم سرطان

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا