مجله تفر یحی آموزشی

مشترک برق بدهکار، کارمندان اداره برق را به آتش کشید! Reviewed by Momizat on . مشترک برق بدهکار، کارمندان اداره برق را به آتش کشید! امـــروز صبـــح یکــی از مشــترکــان بدهــکـــار شرکـت توزیع نیروی برق مشــهــد با در دسـت داشـتـن مقداری ب مشترک برق بدهکار، کارمندان اداره برق را به آتش کشید! امـــروز صبـــح یکــی از مشــترکــان بدهــکـــار شرکـت توزیع نیروی برق مشــهــد با در دسـت داشـتـن مقداری ب Rating: 0

مشترک برق بدهکار، کارمندان اداره برق را به آتش کشید!

مشترک برق بدهکار، کارمندان اداره برق را به آتش کشید!

امـــروز صبـــح یکــی از مشــترکــان بدهــکـــار شرکـت توزیع نیروی برق مشــهــد با در دسـت داشـتـن مقداری بنــزیـن به ساخـتــمــان امور برق ناحیـــه ۲ ایـــن شهـــر مراجـعـه و آنـجــا را آتـــش زد.

به گزارش دیدگا از باشــگـــاه خبــرنگاران، مدیـر رابط عمومی شرکت برق مشهـــد گفت: امـــروز صبــح یکی از مشـــتـرکان بدهکــار شرکـت توزیع نیــروی برق مشهد با در دسـت داشتن مقداری بنزیــن به ساخــتـــمــان امور برق ناحیه ۲ این شهـــر مراجعه و پس از مشــاجــره اقــدام به آتش زدن مدیـر آن اداره و یکـــی دیگـر از کارکـنـان کرد.

وی افـزود: ایـــن فرد از سال ۱۳۹۳ قبض برق منزلش را پرداخـــت نکـــرده و ۲۰ میلـــیون ریـــال به شرکت برق مشـــهـد بدهـکـار اسـت. شرکــت برق با فرد بدهــکـار بسیــار مدارا و اقدام به تقســیـــط بدهـــکــاری او کرد و حتــی اعــلام کرد که برای رفع بدهکاری هر چه در توان دارد پرداخــت کند.

علـــیـرضـا کاشی ادامه داد: شرکـــت برق مشهــد در راستــای عمـــل به مقـررات پس از اخــطـــارهای متـعــدد به فرد بدهکـار اقدام به قطـــع برق خانه وی کرده بود. مشتــرک بدهـــکار نیز صبـــح امروز به ساختـمان امور برق ناحـــیــه ۲ مشهد واقـع در خیـابــان شیرودی رفـــتـه، اقدام به پاشیدن بنـــزیــن در اتاق مدیـــر ایـن اداره کرد و پس از آتــش زدن محـل متواری شد.

وی اظهار داشـت:در این آتـــش سوزی، مدیـر امور برق ناحـــیـــه ۲ مشهــد و یکی از کارکنـان دچـار سوختـگی و به بیمارسـتـان منتقـــل شدند و اتاق مدیـر نیـــز دچــار خســـارت شد.

مدیـر رابـط عمومی شرکت برق مشـــهـــد تصریح کرد:فرد آتشـ‌ــافـروز پس از فرار، توسط پلیـس شناسایی و دســتگــیر شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا