مجله تفر یحی آموزشی

ژاپنی ها می گویند برای لاغر شدن آرام غذا بخورید! Reviewed by Momizat on . ژاپنی ها می گویند برای لاغر شدن آرام غذا بخورید! پژوهشگران ژاپنی می گویند آرام غذا بخورید تا لاغر شوید و وزن کم کنید! نتایـج مطالــعـه صورت گرفـــتــه توسط محقق ژاپنی ها می گویند برای لاغر شدن آرام غذا بخورید! پژوهشگران ژاپنی می گویند آرام غذا بخورید تا لاغر شوید و وزن کم کنید! نتایـج مطالــعـه صورت گرفـــتــه توسط محقق Rating: 0

ژاپنی ها می گویند برای لاغر شدن آرام غذا بخورید!

ژاپنی ها می گویند برای لاغر شدن آرام غذا بخورید!

پژوهشگران ژاپنی می گویند آرام غذا بخورید تا لاغر شوید و وزن کم کنید!
نتایـج مطالــعـه صورت گرفـــتــه توسط محققان ژاپنی نشـان میــ‌دهــد، آرام غذا خوردن و نخوردن غذا دو ساعت قبــل از خواب به پیـشگیــری از چاقی کمک می‌ـکــند.

به گزارش جام جم آنـــلایـــن از سیـــنـاپرس، محـقـــقان دانشـکــده علوم پزشکـی دانـــشــگاه کیوشو (ژاپن)، داده‌های بیـمــه‌ـــهـــای درمـانــی ۶۰ هزار شهروند ژاپــنــی را که بهــ‌ــطور منظـــم، طی سال‌ــهـــای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ تحت معـــایـنـهـ‌هـــای سالـانه قرارگـــرفتـــه بودنـد را بررســـی کردند.

از این افــراد در مورد سرعت غذا خوردن – سریــع، متوسط، آرام – و سایـر عادت‌هــای زنــدگی مانــنـد زمـــان شام خوردن قبـل از خواب، مصـرف خوراکی / تنقلات پس از شام، و زمـــان صرف صبــحـانـه سؤال شد. بر اســـاس نتـــایـج بهــ‌دستـــ‌آمـده مشـخــص شد که ۲۲ هزار و ۷۰ نفـــر با سرعـت زیاد، ۳۳ هزار و ۴۵۵ نفر با سرعـت متوسط و ۴ هزار و ۱۹۲ نفر نیز بهـــ‌آرامـــی غذا میـــ‌ـخوردند.

نتایـــج این مطالـعه نشان داد، احتمال چاق شدن افرادی که با سرعــت متوسط غذا میــ‌ــخوردنـد، در مقــایسه با افرادی که عادت به غذا خوردن سریع داشــتــند، ۲۹ درصد کمـتر بود؛ درحــالیـــ‌ـکه خطر چاقــی در گروه دوم تا ۴۲ درصد افزایش پیدا میـ‌ـکرد.

همـــچنــیـن دور کمر افـــرادی که با سرعت متوسط و سرعت آهــســـتـــه غذا می‌ـخوردنــد، به ترتــیب ۰٫۲۱ و ۰٫۴۱ سانتیــمتـر کمتـر از افــرادی بود که عادت به غذا خوردن سریــع داشـــتنـد.

وزن افراد با اســتفاده از شاخـص توده بدنـی (BMI) و اندازه دور کمــر، تعــیـــین شد. افـرادی که عادت به غذا خوردن سریـــع داشـتــنـــد و دو ساعـت قبل از خواب، میــان وعده‌ـای مصـــرف میــ‌ــکـردنـــد، با خطـــر بیـشـتر اضـافه‌وزن روبرو بودنــد.

دکتــر هاروهیســـا فوکودا از محــقـقــان دانشـکـــده علوم پزشکی دانشــگاه کیوشو (ژاپن) تأـکیـــد کرد: تغـــییـــر در عادات غذا خوردن میــ‌ـــتواند بر چاقی، شاخــص توده بدنی (BMI) و انــدازه دور کمر تأـثیر بگـذارد. کاهــش سرعت غذا خوردن، در پیــشگیری از چاقی و کاهـــش خطرهـای مرتــبـــط با چاقی مؤثر اســت.

نتایـج ایـــن مطـالعـــه در مجــلـه BMJ Open منـــتشر شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا