مجله تفر یحی آموزشی

لیست کامل جوایز سیمرغ بلورین جشنواره فجر امسال! Reviewed by Momizat on . لیست کامل جوایز سیمرغ بلورین جشنواره فجر امسال! جشنواره فجر که بزرگترین اتفاق سینمای ایران است در نهایت تمام شد با کلی اتفاق و سیمرغ بلورین و حاشیه و مصاحبه و ع لیست کامل جوایز سیمرغ بلورین جشنواره فجر امسال! جشنواره فجر که بزرگترین اتفاق سینمای ایران است در نهایت تمام شد با کلی اتفاق و سیمرغ بلورین و حاشیه و مصاحبه و ع Rating: 0

لیست کامل جوایز سیمرغ بلورین جشنواره فجر امسال!

لیست کامل جوایز سیمرغ بلورین جشنواره فجر امسال!

جشنواره فجر که بزرگترین اتفاق سینمای ایران است در نهایت تمام شد با کلی اتفاق و سیمرغ بلورین و حاشیه و مصاحبه و عکسها و قیافه های عجیب و غریب!

تقریبا هر سال جشنواره فیلم فجر علاوه بر مسابقه و رقابت در بخش فیلم و سینما،به نوعی عرصه مدگرایی و شوی لباس و پوشش های عجیب و غریب است که معمولا خانوم ها در این عرصه بسیار فعال هستند!

اسامـــی برنـــدگان نهایــی ۳۶مین جشنواره فیلـــم فجـر در حوزه‌های مختــلف به شرح زیر است:

بهتریـن فیـلـــم کوتاه به برادران ارک برای فیـلـــم «حیوان» اهــدا شد.

سیمرغ بلورین بهــتـــریـــن جلوه‌های بصری به چهــارراه استــانبول (فریـــد ناصر فصیــحـــی) اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهـــتریـن جلوه های ویژه میــدانــی به محـــســـن روزبــهـانــی برای فیــلــم تنـــگه ابوقریب اهـــدا شد.

سیمرغ بلورین بهــتــریـن چهـره پردازی به سعیــد ملـکان برای «تنــگـه ابوقریب» اهـــدا شد.

سیمرغ بلورین بهتریــن طراحی صحـــنه به عبــاس بلوندی برای «سرو زیـــر آب» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهتـریـــن طراحـی لبـاس به سارا خالــدی زاده برای «بمــب» اهـدا شد.

سیمرغ بلورین بهـترین صداگذاری به علیـــرضا علویان برای فیلم های به وقت شام و مغـزهــای کوچک زنــگ زده اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهـتریــن صدابــرداری به رشـیــد دانشمند برای «تنـــگـــه ابوقریب» اهــدا شد.

سیمرغ بلورین بهتـــرین موسیقی متــن به کارن همــایونفــر برای «به وقت شام» اهـدا شد.

سیمرغ بلورین بهتــریــن تدوین به بهــرام دهـقانی و محـمد نجاریــان برای «عرق سرد» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهـــتــریــن فیلــمــبـــرداری به علیـرضـــا زریـــن دسـت برای فیـــلم «سرو زیــر آب» اهــدا شد.

سیمرغ بلورین «هنــر و تجــربــه» به هومن سیدی برای فیلــم «مغزهـای کوچک زنگ زده» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهــتریـن فیلم اول به رضــا مقصودی برای «خجـالت نکش» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهـتــریـــن بازیــگر نقش مکـمل زن به سحـر دولتـــشــاهـی برای فیلم های عرق سرد و «چهـار راه استانــبول» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهــتریـــن بازیـــگــر نقـــش مکمـــل مرد به جمــشــید هاشم پور برای فیلـــم «دارکوب» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهتـریـــن بازیـگـر نقش اول زن به سارا بهرامـی برای فیـلـم «دارکوب» اهـــدا شد

دیپلـــم افــتـــخـار بهـترین بازیگـر مرد به امیـــن حیـایی برای فیـــلم شعــلـــه ور اهـدا شد.

سیمرغ بلورین بهـــتـــریـن بازیگر نقـش اول مرد به امــیر جدیـــدی برای فیلــم های تنـــگـــه ابوقریب و عرق سرد اهــدا شد.

سیمرغ بلورین بهـتریـن فیـــلــمنـامه به کامبوزیــا پرتوی برای فیـــلـــم کامــیون اهدا شد.

دومیـن سیمرغ این بخش به هومن سیدی برای «مغـزهای کوچک زنـــگ زده» اهـــدا شد.

جایزه ویژه هیـــات داوران به فیـــلم بمـب یک عاشقــانه و پیمان معـــادی رسـید.

سیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی را به ابـراهــیم حاتمـــی کیـــا برای فیلــم به وقت شام اهدا شد.

دومیـــن سیمرغ بلورین بهـــتریـــن کارگــردانی به بهــرام توکلی برای تنگـه ابوقریب اهـداشـد.

سیمرغ بلورین بهـــتـــریـن فیلم به سعیــد ملــکان برای فیلم «تنـــگه ابوقریب» اهدا شد.

سیـمرغ زرین بهتــرین فیلـــم از نگـاه ملی به فیــلم «سرو زیر آب» به تهـیـــه کنندگـــی سید حامد حسیـــنی اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهـــترین فیـلـــم از نگاه تمــاشـــاگــران به مغــزهای کوچک زنـگ زده اهــدا شد.

بدیـــن ترتیــب پرونده جشنواره فیلــم فجـر امــسـال نیز با اعــلام ایـــن برنـدگان بستـــه شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا