مجله تفر یحی آموزشی

شرور آپاچی سوار تهرانپارس دستگیر شد! Reviewed by Momizat on . شرور آپاچی سوار تهرانپارس دستگیر شد! ریــیـــس کلـــانـــتـــری ۱۴۷ گلبــرگ گفـت: شب گذشـــتـه اهـالــی تهـرانپـــارس از تخریـب چند خودرو از سوی شرور معــروف مح شرور آپاچی سوار تهرانپارس دستگیر شد! ریــیـــس کلـــانـــتـــری ۱۴۷ گلبــرگ گفـت: شب گذشـــتـه اهـالــی تهـرانپـــارس از تخریـب چند خودرو از سوی شرور معــروف مح Rating: 0

شرور آپاچی سوار تهرانپارس دستگیر شد!

شرور آپاچی سوار تهرانپارس دستگیر شد!

ریــیـــس کلـــانـــتـــری ۱۴۷ گلبــرگ گفـت: شب گذشـــتـه اهـالــی تهـرانپـــارس از تخریـب چند خودرو از سوی شرور معــروف محلـه خبر دادنــد و بلـافـــاصــله ماموران وارد عمـــلـــیات شدنــد.

به گزارش دیدگا از مهر، سرهــنـــگ سعـید اعـــلا قلــی پور گفـــت: شب گذشتـــه اهـــالی خیــابان بهــار تهرانـپــارس از تخـریـب چنـد خودرو از سوی شرور معــروف محلـــه و همدســـتـــش در چهــارراه تیرانـــداز خبر دادنـــد. بلـــافـــاصــلـــه با توجه به حسـاسـیــت موضوع رئیس کلـــانتـری در محل حاضر و مشـخص شد دو پسر جوان در حال تخـــریــب خودروهای پارک شده در کنار چهـارراه تیر انــداز هستـــند.

وی ادامـه داد: با حضور تیــم های کلانــتـری دو پســـر جوان با موتور سیـــکــلت اپـاچـــی از محـل فرار کردنــد که ماموران به تعـقیب آنهـا پرداخـتـــد. در میانه راه ترک نشـیـن موتور سیـکـــلــت از موتور پیــاده و در جوی خیـابـــان مخفـی شد.

ماموران که متوجه شدنـــد متـهم شرور معــروف «محــمــد» معــروف به «محمد بلک» اســـت، به جســتجو در جوی آب پرداخـتـــنـد که پســر جوان از داخل جوی خارج و وارد خانه یکـــی از اهالـــی شد. ماموران که متوجه خطرات موجود شدنـد، با حفــظ احــتیـاط به تعـقــیـب او پرداخته و پس از اینکه شرور محله تهـرانپــارس از داخل چنــدیــن خانه فرار کرد، سرانجــام او را در خیابــان بهـار دستگیـر کردنــد.

سرهـــنــگ اعــلـا قلی پور اضـــافه کرد: در ادامه تیـم دیـــگری از ماموران که به دنـــبال پســـر موتور سوار بودند، موفق شدند در اتوبان باقری پس از اخطارهای متوالی، با شلیـک گلوله به سمت لاســتیــک موتور سیکــلت متهم را متوقف و دســتــگیـر کننـــد.

وی گفـــت: با انتـقال دو متــهــم به کلــانـــتری ۱۴۷ گلبـــرگ مشـــخص شد متهـم اصلـی محـمــد، یکـــی از اراذل و اوباش معروف منــطـقه اســـت که با اسـتـــفاده از قمـــه اقـــدام به تخـریب هفـت خودرو از نوع پژو، ام وی ام و پرایــد کرده است. همــچــنـیـــن در بازرسـی بدنی متهـــم مشـــخــص شد او روی پلک های خود اسامـــی دو برادرش را خالـکوبی کرده است.

سرهـنــگ دوم سعـــیـــد اعلـا قلی پور رئیس کلانتــری ۱۴۷ گلـــبرگ با اعـلـــام ایـــن خبــر گفت: متــهمـان برای رسیدگی به پرونده شان تحویل پلیـــس امـنـیـــت شدند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا