مجله تفر یحی آموزشی

کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری! Reviewed by Momizat on . کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری! مرد میــانـــسال که با دایر کردن یک موسسـه عرفان قلابـی در تهـران و با کمـــک همسرش، زنان و دختــران گرفتـار را به خل کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری! مرد میــانـــسال که با دایر کردن یک موسسـه عرفان قلابـی در تهـران و با کمـــک همسرش، زنان و دختــران گرفتـار را به خل Rating: 0

کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری!

کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری!

مرد میــانـــسال که با دایر کردن یک موسسـه عرفان قلابـی در تهـران و با کمـــک همسرش، زنان و دختــران گرفتـار را به خلوتگاه شیـطانی کشـانده و نقـــشـه هــای سیـــاهـش را اجرا میـ‌ـکــرد با حکم دادگاه انـقلــاب اسلــامی، به دار آویخــته شد.

به گزارش دیدگا از ایران، ایـن زن و شوهر که خود را صاحــب عرفان و مقامات خارق العاده میـــ‌ــدانستـنـــد زنــان و دختران جوان مبتلـــا به مشکـلـــات روحی و سایـر گرفـتـاریهـــای خانوادگـی را برای درمان به دفتـرخود واقع در خیـابان گانــدی میــ‌ـکـــشـــاندند و ضمــن دریـافت شهریـــه هنــگـفـت، ابتدا زن فریـــبکـــار به‌عنوان رمال و شکـننده طلـــسمــ‌ـهای جادویی، زنان جوان را برهـــنــه میـ‌ــکـرد و پس از خواندن کلــماتـــی نامـــفهوم و با خوراندن داروهای خواب آور و بیهوشی، طعـمــه‌هــا را در اخـــتیار شوهرت بهکـارش قرار می‌ـــداد و به آنــهــا تلــقــیــن میــ‌ـــکـــرد که ایـــن مرحـلـــه هم بخشـی از مراحـــل درمــان افــســردگـــی وگره گشایی از مشـکلـــات شخـــصی و خانوادگــی آنـــهاســـت.

زن شیاد با عارف قلــابی (شوهرش) توافق کرده بود که پول‌هـا را برای خود بردارد و در عوض زنان و دختــران را دراخـــتیار همـسـرش قرار دهــد.پرونده ایـــن زن و شوهر تبهــکار به دلـیـــل حســاسیت موضوع ابتدا در دادگاه انـقــلاب مورد بررســی قرار گرفــت و هر دو متـهم به اعــدام محکوم شدنـــد.

ایـن زن و شوهر همـچــنــیـن به اتهـــام تجـــاور به عنف در شعبـه ششم دادگاه کیـــفری استــان تهـــران نیـز به صورت غیــر علنـی مورد محـاکـمــه قرار گرفــتـند و مرد شیطان صفت به اعــدام محکوم شد. این حکــم چنـدی قبل به اجـرا درآمد و حکم همــســرش نیـــز پس از تأــیید نهایــی اجرا می شود.

 

 

 کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری! کلاس عرفان ال کلاسیکو تجاوز به عنف تجاوز در کلاس عرفان تجاوز به خانوم مهندس مهدیس لبابی عرفان در سکس س ک س در عرفان عرفان همراه با سکس تجاوز و قتل تجاوز و کلاهبرداری  کلاسهای عرفان همراه با تجاوز و کلاهبرداری! کلاس عرفان ال کلاسیکو تجاوز به عنف تجاوز در کلاس عرفان تجاوز به خانوم مهندس مهدیس لبابی عرفان در سکس س ک س در عرفان عرفان همراه با سکس تجاوز و قتل تجاوز و کلاهبرداری

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا