مجله تفر یحی آموزشی

فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت! Reviewed by Momizat on . فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت! در دنیای بی انتهای اینترنت شاهد ناهنجاریهای عجیب و غریبی هم هستیم که البته این روزها کاملا عادی است. پسر فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت! در دنیای بی انتهای اینترنت شاهد ناهنجاریهای عجیب و غریبی هم هستیم که البته این روزها کاملا عادی است. پسر Rating: 0

فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت!

فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت!

در دنیای بی انتهای اینترنت شاهد ناهنجاریهای عجیب و غریبی هم هستیم که البته این روزها کاملا عادی است. پسرهایی که در جلب اعتماد دختران مهارت دارند و دخترانی که فریب میخورند و اغفال می شوند!

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دســـتــگــیــری فردی که بعد از دوستـــی با زنـــان و دخـــتــران جوان به آنهـــا تعرض میـ‌ـــکـرد خبر داد.

به گزارش دیدگا از فارس، سرهنگ تورج کاظمـــی با اعلـام خبر فوق اظـهــار داشــت: دانشـجوی دکــترای یکـی از کشورهای اروپایـی با درست کردن صفحه‌ـای در شبـــکهـ‌ـــهای اجتـماعــی اقدام به ارتباط و جلـــب اعتمــاد دختــران و زنــان جوان میــ‌ـکرد.

رئیس پلـــیـس فتـــا تهران بزرگ تصـریـح کرد: ایــن فرد بعـــد از دوستــی به بهانه گشـــت و گذار، دختــران و زنـان جوان را به محلــ‌هــای خلوت و تفـــرجگاه‌ـــهـا دعوت میـــ‌کرد و در فرصتی مناسب با تهـــدیـــد و اجـبار اقــدام به تعـرض به آنـــها کرده و از ایــن اقــدام نیـز فیلـــم تهــیـه میــ‌ـــکـــرد.

سرهنگ کاظمــی ادامـــه داد: متــهـم به ایــن اعمال وقیــحــانه خود اکـتفـــا نکــرده و با فیــلم ضبط شده از قربـــانــیـان طلــب پول میـــ‌ــکــرد و برخـی شکـات به ناچار برای حفـــظ آبـــرو تن به خواســتـه‌ـــهای پلــیـــد او میــ‌دادنــد.

وی با اعـــلـــام ایـنکـه با رصـــد اطــلاعـاتی پلـــیس فتا تهران بزرگ ایـن پرونده در دسـتور کار تیـمی از افـسـران مجــرب پلـــیس قرار گرفت، اظهار داشـت: در یک عملــیــات غافلـگیرانـه و در حالــی که متهم با خیـــالی راحــت قصــد فرار و خروج از کشور را داشـت در فرودگـــاه بین‌المللـی امــام (ره) دســتگیـــر و تحویل مراجـع قضایی شد.

ایــن مقام ارشد پلـــیس پایــتــخـت به شهـروندان و کاربـران فضای مجــازی هشدار داد: در استفاده از فضای مجازی الـــزامات و حریــم شخصـــی را مدنظر داشتـه و آنــچه را که در فضــای حقــیـــقی در جهـــت صیانت از خود انجــام میــ‌دهـــنــد در فضای مجازی نیـــز لحـــاظ کنن.

 

 

 فریب خوردن دختران تهرانی توسط دانشجوی دکترا در اینترنت! فریب دختران فریب دختران و زنان با پیشنهاد مدلینگ و درآمدهای کلان دکترا دانشجوی دکترا تجاوز به دختران تهرانی دختران تهرانی فریب خوردن دختران تهرانی دانشجویی که دختران را فریب میداد

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا