مجله تفر یحی آموزشی

همه چیز درباره تلگرام جدید به نام Telegram X+ دانلود Reviewed by Momizat on . همه چیز درباره تلگرام جدید به نام Telegram X+ دانلود Telegram X – تلگرام ایکس اثـــری جدیــد از سازنــده ی مسنجـــر پرطـــرفــدار تلگرام است که توسط تیم Telegra همه چیز درباره تلگرام جدید به نام Telegram X+ دانلود Telegram X – تلگرام ایکس اثـــری جدیــد از سازنــده ی مسنجـــر پرطـــرفــدار تلگرام است که توسط تیم Telegra Rating: 0

همه چیز درباره تلگرام جدید به نام Telegram X+ دانلود

همه چیز درباره تلگرام جدید به نام Telegram X+ دانلود

Telegram Xتلگرام ایکس اثـــری جدیــد از سازنــده ی مسنجـــر پرطـــرفــدار تلگرام است که توسط تیم Telegram LLC برای دستـــگاهــهــای انـدروید عرضـه شده و موفق به کسب امتیـاز عالـــی ۴.۴ از ۵ گوگل پلـی شده است. پیـامـرســانی سریع و ایمــن که از API تلگرام اصلی استـــفــاده میکنـــد و با کمک آن میـــتوان با سایــر دوستــان و اعــضــاء خانواده ارتــبـــاط برقــرار نمود.

با کمـک ایــن مســنـجـــر میـــتوان گروههـــایی با بیش از صدها عضو ایجاد کرده و علــاوه بر ارســـال پیـــام های صوتی و تصویری، فایل ها و سندهـای با حجم های بالا ارســال کنـــیــد. وجود چت های مخـــفـی، تم های متنوع، ویژگـی های کاربــردی اســـت که در ایـــن نسخــه میــتوان از آنـهـــا اســـتفـــاده نمود. همچـنیــن در هر گروه یا کانـــال دســـته بنـدی خاصی برای فایل های اشــتـراک گذاری شده وجود دارد و تمامی آنــهــا در گروههایی مانـــنـــد تصـاویر، ویدئوها، اسناد، لیـنـــکــها و غیره بصورت جداگــانـه قابـل مشـاهـده هســـتـــند.

تلگرام ایکس مشــابــه نسـخــه اصـلی است با ایـــن تفـاوت که برخـی ویژگــی های ظاهری و منوهای آن تغـــیـــیر یافته و امکانات جالــبی در آن گنـجانده شده است. سرعـت بالـــا، طراحی انـیمیشن های جذاب و استــیـکرهــای متنوع از جمــلـــه ی این قابلـــیـت هاسـت. اگـــر دنبال یک جایــگـــزیــن با قابــلـیـت های بیشــتری نســـبــت به تلگرام هســتـــیـــد، Telegram X پیـشنهاد خوبی برایــتان خواهـــد بود که اکــنون میتوانـید جدیــدتریـــن نســخـــه آنــرا از دیدگا دریـــافـت نمــایـیـــد.

لینک دانلود تلگرام ایکس

ویژگــی های برنـامــه ی تلگرام ایکس Telegram X انـدروید :

طراحی اسـتیــکرهای جدید و ظاهـــری کاربـــر پسند
دسـته بنـــدی چت ها و تمـــاس های صوتی با منوی جدیـــد
امـکان جداسازی فایـــل های ارســال شده در چت ها
دســته بنــدی فایـــل ها در گروههـــایــی مانـــند تصاویر، ویدئو، اسنـاد
استــفــاده از فضـــای ابــری نامحدود و دسـتــرسی دائمی به اطـــلــاعات
رمـــزنــگاری حرفه ای و قدرتـمند برای افـزایــش حریم خصوصی پیـــامــها
امـکــان ارسال (forward) پیـــام ها و رسـانه ها بلافـــاصلـــه پس از دریافت
اســـتفـــاده بسیار کم از پهـنـــای باند ایـنــتــرنـــت و اتصـال حتی با اینـتــرنـت ضعیف
کامــلـــا رایـــگـــان و بدون تبلیغـات با در اختیار گذاشــتـــن تمــامـــی امکــانـــات و قابلیـــت ها

نــسخه رســمی است یا مشابه تلـگرام؟
نخــستـیـن پرســـش پیرامون تلگرام ایکس ایـــن اســت که آیــا این پیام رسـان متـــعلق به تلـگرام است یا یکی شبـــیــه به تلگرامــ‌هــای فارسـی و پیام رســـانــ‌ـهـــای مشــابه تلگرام که در امـنـــیتشان تردیــد‌ـهـای جدی وجود دارد؟ این سؤال ساعـاتــی پیش رسمـــا توسط مدیـران تلگرام پاسخ داده شد تا خیال همــه از اصل بودن ایکس راحت شود.

چرا همـــان تلگــرام قبـــلی آپــدیـــت نشـد؟
حالـا که بحث دربـــاره اصـالت تلگرام ایکس رفع شد، ایــن سؤال مطرح میـــ‌ــشود که چرا همـــان تلــگـرام قبلـی آپــدیـــت نشــد و با نام و لوگوی متـفـــاوت (هرچــند مشابه) یک نرم افـــزار جدیـــد به بازار ارائه شد؟ پاســـخ تلــگرام به این پرسـش تا حدود زیادی همـه چیز را مشـخص میــ‌کــند؛ تلـــگـرام ایـــکس پیــام رسان جدیدیــ‌ اسـت که از نو برنـــامه نویسـی شده و هیـچ ارتباطی در کدنویسـی با تلگـــرام قبـلی ندارد؛ یعنی از سر نشستـــهــ‌انــد و پیـــام رســانی شبیــه به تلـــگــرام و بهــینــه‌ـتــر از آن نوشتـــهـ‌ـاند و عرضـه کردهـــ‌ــانـد.

هدف از ایـن کار چیست؟
ظاهــرا رفـــع برخــی از اشـکالات تلــگرام فعلی و بهــبود بعــضــی قابلـــیت‌ـــهــای آن. به ایـــن موارد، تدارک بســـتـر بهــتـــری برای توسعه تلگــرام را هم باید افزود که در تلگـرام ایــکس فراهم آمـــده و کمک میـــ‌ـکـنـــد توسعـه دهنـدگـــان برای کار با پلـتـــفـــرم تلـــگرام مشتــاقـــ‌تر باشـند. اتفــاقی که اگر رخ دهــد، میـ‌ـتوانـــد افــزایـــش شمـــار کاربـران تلــگرام و محبوبیـت ایـــن نرم افزار در جهـان را به دنـــبـال داشتــه باشــد.

آیا تلگــرام برچیـده خواهــد شد؟
پرسش مهـمـ‌تر و اسـاســی که با رونمـایـــی از ایکــس مطـرح میـــ‌شود، ایــنکه آیا ایـن نرم افـــزار جایگـــزین تلـگـــرام خواهـــد شد؟ پاسخ مدیران تلـگـرام به این پرسش، «احــتـمـــال دارد» است. پاسخـی که در آن تأکـیــد میـ‌شود، تلـــگـــرام ایــکـــس یک «نرم افـــزار آزمـــایشـــی» است که شایـد در آیـــنده جای برنامه رسمی تلـگرام، یعـــنی نرم افـــزار فعـلــی را بگـیـــرد و شایــد هم نه، برچیـــده شود.

نسـبـــت ایکـــس با TON چیســت؟
پرسش بعدی که شاید تنـها به ذهن ایـرانــیان برسـد، اینـکــه نســبت ایــن تلـــگـرام جدید با آن نســـخه از تلـــگـرام که غیرقــابل فیلـــتر اسـت و قرار اسـت در آینده ارائه شود، چیــست؟ همــان تلـــگـرامـــی که در روز‌های فیـلتر شدن تلگـرام در کشورمــان، صحـــبــت درباره آن زیـــاد بود و بســیاری از هموطنانــمان چشـــم انتـظـار ارائه اش به بازار هسـتــند؟ پاسخ به این پرسـش «هیـــچ» اسـت؛ به این معنـا که هیــچ ارتــباطـی میان ایکـس و TON یا تلـگرامـی که قرار اســت بر بستـــر بلــاک‌ـــچــین دایر شود، وجود ندارد.

تلگرام ایکس نصب کنیم یا نه؟
تنـــها زمانــی میـ‌توان به ایــن پرسش پاســخ گفــت که ویژگـــیـــ‌های ایکــس را مرور کنیـــم. ویژگـــیـ‌ـــهایـــی که اگـر بتواننـــد نظــرمان را جلــب کنـــنــد، نصـب ایـــکـس موجه به نظر میـ‌ـرســـد و اگـــر نه، بهتر اســت کاربـــر همان تلگرام مشـهور بمـــانیــم.

• نمایش بدون حبـاب (Bubble): از جمله ویژگیـ‌های جذاب تلگــرام ایـکـــس، حذف حبـــاب یا همـان کادر دور پیـــام هاسـت که موجب میـ‌ـــشود متــن و عکس در محدوده بزرگ تری به نمایـش درآیــد و در نتــیجـــه کاربـــر راحـتــی بیـــشــتـری در خوانـدن متـن یا دیـــدن تصـاویر داشـته باشــد؛ دیـــدن تمـام صفـحـــه تصاویر و متنـــ‌هــا که چیزی شبیــه اســـتفـاده از تلـــفن همـــراهـی با صفـحـه بزرگـــتـر است!

• سریـع تر: ایـن کلـــیـــدی‌ــتـــریــن ویژگـــی ایــکـــس اســت آنـــقدر که مدیـــران تلـگـــرام در معـرفـــی این نرم افــزار جدید مدعـــی شده‌ـاند تلـگرام ایکـــس سریــعـــ‌تـــریــن نرم افزار پیـام رسان در جهان است. البتـه درک ایــن سرعـت بالـاتـــر کار سادهـــ‌ای نیســـت، اما میـــ‌ـتوان به شیوه اســـتـنتـــاجی به آن پی برد. به ایـــن شکل که بدانــیـم ایکـس کم حجـم‌تر از تلــگـرام است، برنــامـــه نویسـی یکـپـارچه و منسجـم تری دارد و بر بســتری سریع‌تـر از نســخـه قبلی پیاده شده است (بر بسـتـــر TDLib نوشتــه شده که سریع و ساده‌ــتر از بستـــر تلـگـــرام فعلــی، یعنی Telegram API اسـت).

تلگرام ایـکس چیـســت و چه نسبـــتی بـــا تلگرام دارد؟

• کاربـــری بهتـر: هرچنـــد محــیـط کلـی ایـکـس تفـــاوت چندانـــی با نســـخـه اصـــلــی ندارد، چنـد دقـــیــقـــه گشـت زدن در برنـــامـــه کافی اســـت تا متوجه کاربـــری بهـتر آن شویم. ایـنــکـــه میـــ‌ــتوانیم پیـامـــ‌ها را با انگـــشت به سمت راست بکــشیم تا قابلـیــت شیر کردن آن را داشته باشـیم، روی آن انـــگـشتمان را نگه داریـــم تا قابـلــیت انتــخـــاب پیـــامــ‌ـهـای مخــتلـف برای دیـلت کردن یا کپـی کردن و… پیش رویمــان قرار گیـــرد و کلـی تغــیــیرات ریـز، اما موثر دیگـــر؛ تغـیـیـــراتـی که شامــل بازطراحی آیـکون‌ـهــای برنـامه هم میـــ‌شود.

• بازطراحی پلـــیر و شناور کردن پخـش ویدئو: هرچـنـــد تلـــگــرام در پخش ویدئو نرم افـــزار خوب و مناســـبی اســت، تلـگــرام ایـــکس در این ویژگـی تغییــرات وسیـــعـــی به خود دیـده است؛ تغـیـــیراتــی که میـ‌توان علـــاقــه منــدان به تماشــای ویدئو را مسـحور خود کنـــد، به ویژه اگر بدانـیـــم در ایــکـــس، محدودیـتـــی برای ارسال ویدئو (از نظـر حجـم) وجود ندارد و به کمک ویژگـی پخـش شناور ویدیو، میــ‌ـتوان یک ویدئو را پخـــش کرد و همـــزمان به گروه‌ـها و کانالـ‌هــا سر زد و حتی چت کرد.

قابـلـــیت باز کردن صفـحـه چت به صورت پاپ آپ و چت همـزمـــان، تسهـــیل دســـترسی به ربــاتـــ‌ــهـــا و قابــلـــیـــت‌ــهـــایـــی مانـــند ارسـال لوکیشن و تغیــیرات ریز و درشت دیگــر، در حالـــی که تمامـی ویژگـیـ‌ـهای مثــبت تلـــگـــرام در تلگـــرام ایکس نیـز دیده میـ‌شود، ایــن نرم افزار را تبــدیل به پیام رســانــی کرده که نمیــ‌ــتوان به سادگی از کنــارش گذشـت؛ پیـام رسانــی که اگـــر بگوییـم محــصول قدرت نمایی دورف و همـکاران است و جاه طلــبــی مدیــران تلگرام برای تسـخیر بازار را نشان میـــ‌دهد، سخنــی به اغــراق نگـفـته‌ایـم.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا