مجله تفر یحی آموزشی

شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس Reviewed by Momizat on . شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس بالاخره مایوهایی برای مسلمانان طراحی شد تا زنان مسلمان نیز بتوانن با پوشش اسلامی در سواحل حاضر شوند! اما مق شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس بالاخره مایوهایی برای مسلمانان طراحی شد تا زنان مسلمان نیز بتوانن با پوشش اسلامی در سواحل حاضر شوند! اما مق Rating: 0

شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس

شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس

بالاخره مایوهایی برای مسلمانان طراحی شد تا زنان مسلمان نیز بتوانن با پوشش اسلامی در سواحل حاضر شوند!

اما مقامات محــلی شهرهای ساحــلـی جنوب شرقـی فرانــسـه ( از جمــله نیــس و کن) در هفته های گذشته پوشیــدن این نوع لبـاس را برای زنان در ساحل ممنوع کردنـد. هفتــه پیـــش در ساحــل کن گزارشـی مبــنی بر درگیری بین مسـلمانـان و غیـــر مسلـــمانـان گزارش شد که منجـــر به دخـالـــت پلیـس شده بود. درگیـــری از آنـجا آغاز شده بود که برخی از افراد در حال فیـلمبــرداری از نوع پوشش زنان مسـلمـانی بودنــد که بورکـــینــی به تن کرده و به ساحل آمده بودنـــد در حالی که همســران و برادران این زنـــان مســـلـمان از فیـلـــمبرداری این عده ناراحت شده و به سمت آنــهـا حملـــه ور شده بودنـــد.

دیــروز نیـــز خبرگــزاری فرانـسه تصـــاویری را منــتـشـر کرد که در آن نیــروهای پلـــیـــس بالـــای سر یک زن (احـتـــمالا مسـلمـان) ایسـتـــاده انــد و از او می خواهــنـــد تا بر اساس قوانـیــن پوشش بورکـینــی را از تنش بیـــرون کنــد. این تصویر در شهر ساحـلــی نیـس گرفتـه شده اســـتهـمــچنین یک زن مسلــمان به رســانـه های فرانـسوی گفـته که پلیــس فرانــســه در ساحل کن او را به دلیـــل پوشیــدن بورکـــیـنی ۱۲٫۵ دلــار جریـمه کرده است.

او گفتـــه اسـت که برخــی از حاضــران در ساحل نیز به او گفـــتـــه اند به ” ممــلـــکـــت خودش بازگردد.”از سوی دیــگر طراح اســـتـــرالــیـــایی بورکـــیـنی گفتـه است که از زمان ممـــنوعیـت پوشش بورکـــینی در برخی از شهــرهـــای ساحــلــی فرانـسه فروش ایـنترنـــتـــی ایـن پوشش بیـــش از دو برابــر افـزایش داشته است.او گفـتـه اســت که فروش ایــن نوع پوشش به ویژه در بین زنــان غیر مســـلـمــان از زمان انـتـشـار خبــرممنوعیت پوشیدن آن در برخـی سواحـــل فرانســه افزایش قابــل ملـاحـــظـه ای داشـــته است.

خانـــم ” آهدا زانِتـی ” طراح ۴۸ سالــه بورکیــنـی که در شهر سیدنی اســترالـیـا زندگـــی می کند – و اصـــالتــا لبــنــانی و مسلـــمــان است – با اعـلـــام ایـن خبـر و ضمن انتـــقاد از تصــمیــم برخـــی مقامات محـلـــی فرانســـه در ممنوعیت ایـــن پوشش در سواحل گفته اســـت اســاسـا طراحــی ایـــن لباس به منظور ایـــجاد امــکان حضور برای زنــان مسلمــان در سواحل است.

او گفـــتـــه است آنـچـه به او انـــگـــیـــزه داده تا ایــن نوع پوشش را طراحی کند مسـاله ممـنوعیـت پوشش حجـــاب در مدارس و ادارات و نهــادهـــای دولتی فرانـســه بوده اسـت.

او نام ایـن پوشش را از ترکیب دو نام ” بیــکیـــنی” (پوشش مایو زنــان در ساحـــل) و “بــرقع ” (نوعی لباس زنان با نقـــاب صورت) انتــخاب کرده است. گفـــتـــنی اسـت حســاسیـــت برانگـــیز شدن پوشش بورکـــینی در فرانـــســـه در پی حملـــات تروریستی ماه های گذشتـه به برخـی از شهرهــای ایــن کشور از سوی گروه تروریستـــی داعش ، تشـدیـــد شد.ایـن در حالـی اسـت که ایــن پوشش نه تنهــا

در اســـتــرالیـا حساسـیت زا نبوده بلکه استـقــبال خوبی هم از آن شده و حتی برخی زنـان غیـــر مســلمان استــرالـــیـایی نیز به دلیـل پوشیــده بودن ایـن پوشش ساحــلی و جلوگیــری از آسیـــب های پوستی ناشی از آفــتــاب داغ سواحـل این کشور، این نوع پوشش را خریـده و اســتفــاده می کنــنـد.

 

 

 شنا کردن زنان مسلمان با مایوهای اسلامی ممنوع شد!+عکس مایوهای اسلامی مایوی شنا عکس زنان با مایو زنان در لب ساحل زنان در سواحل مایوهای اسلامی در سواحل اروپا مایوهای اسلامی در سواحل آمریکا مایوهای اسلامی در سواحل استرالیا مایوهای شنا در سواحل کانادا مایوهای شنای زنانه عکسهای مایوی اسلامی عکسهای مایوهای جدید عکس زنان با مایو های اسلامی ممنوعیت مایوهای اسلامی ممنوع بودن مایو های شنا

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا