مجله تفر یحی آموزشی

عملی ترین راهها برای داشتن دندانهای سفید و زیبا Reviewed by Momizat on . عملی ترین راهها برای داشتن دندانهای سفید و زیبا دندانهای سفید و زیبا یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک لبخند و خنده زیباست. اگه شما دندانهای سفید و زیبایی ندا عملی ترین راهها برای داشتن دندانهای سفید و زیبا دندانهای سفید و زیبا یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک لبخند و خنده زیباست. اگه شما دندانهای سفید و زیبایی ندا Rating: 0

عملی ترین راهها برای داشتن دندانهای سفید و زیبا

عملی ترین راهها برای داشتن دندانهای سفید و زیبا

دندانهای سفید و زیبا یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک لبخند و خنده زیباست. اگه شما دندانهای سفید و زیبایی نداشته باشید و اگر متوجه باشید حتما از خندیدن در ملأ عام خودداری میکنید و خیلی اهل خنده ها با دهان باز نیستید!

اما در این مطلب قصد داریم راههایی را به شما معرفی کنیم تا دندانهای سفید و زیبایی داشته باشید بدون استفاده از مواد شیمیایی و سفید کننده هایی که معلوم نیست حاوی چه موادی هستند!

سفید کننده دندان: گل کلم های دوست داشتنی

سبــزیجات چلــیـپایی مانــنــد گل کلم و بروکلی هنگـــامی که خام مصـــرف می شوند، دارای فوایــد سفیــدکـــنـنده هســـتنـد. جویدن این سبـــزیجات به طور معـــمول دشوار است و هنـگـامـــی که در تلاش برای انــجــام این کار هستید، به از بیـــن رفــتــن لکــه های سطحـــی روی دندان ها کمـک می شود. هر چه مدت زمــان جویدن بیــشـتــر طول بکــشـد، بزاق بیشـــتری در دهان تولیـد می شود، که به تجـــزیه لکـه ها کمـــک می کند.

سفید کننده دندان: توت فرنـــگـی های خوشمزه

توت فرنگـی حاوی اســـیـد مالیـــک است که به تبدیـــل کربوهیدارت ها به انــرژی برای عضـلات کمــک می کنـد. حفـظ میزان منـــاسـب از اسـیـــد مالــیک برای سلامــت و قدرت دندان ها ضروری اســـت، زیرا اسید می توانـــد لکه های سطحــی روی دندان ها را از بیــن ببرد. روش های مختـــلـــفی برای بهـــرهــ‌منـدی از آثار سفــیــدکـنــنده توت فرنــگی وجود دارنـد که از آن جمـــلــه مخلوط کردن توت فرنــگــی با جوش شیــریـــن برای شکل گیـــری یک خمـیـــر سفـیــدکــننده و مسواک کردن دنــدان ها با آن است. استـفــاده از دهانشویه حاوی فلوراید بلـافاصـــلـــه پس از استفاده از ایــن خمیـــر برای کمـک به پاکسـازی اســـید مالیـــک باقــیمانده و تقویت دندان ها توصیه می شود. اگـر به توت فرنـــگــی علــاقــمنـد نیـســتید، اســـیـد مالیــک در سیـب، شلــیـــل، گیلاس، موز، هلو و لیچی نیز یافــت می شود.

سفید کننده دندان: پنیر و ماست سالم

اگر در پی دنـدان هایی سفـیـد و لبخنـــدی زیبا هسـتـید، لبــنــیات بیـــشـــتـــری را در رژیم غذایی روزانــه خود جای دهیـد. همانـد بروکلی، محــصولات لبـنی مانــنـد پنیر و ماسـت به ترشـــح هرچه بیشــتــر بزاق کمک می کنـند، که به تجزیه لکــه های روی میـنــای دنــدان کمک می کنـد. با ایـن وجود، پنـیـر بر خلـــاف بروکی به واســطـه دارا بودن اسـید لاکــتیـــک، که مشابـــه با اســید مالیــک اســت، از یک اثــر سفیـــدکـنـــنــده اضافــی برخوردار است.

سفید کننده دندان: دانه ها و مغـــزهـای خوراکی

از لحاظ ساختاری، دانـه ها و مغـــزهای خوراکی به عنوان یک لایـه بردار برای دنـــدان ها عمـــل می کنند. بافــت سایـــنده دانـــه آفـــتـابـــگردان، بادام، گردو، و بادام هندی می توانـد به پاکـسـازی لکــه ها از روی میـنـای دنــدان و سفیـد کردن آنها کمــک کند. افــزون بر این، مغـزهـای خوراکی به پیــشگــیری از بیمــاری های قلـبـــی عروقی کمک می کنـــنــد و از ایـــن رو، میــان وعده ای فوق العـــاده محسوب می شوند.

سفید کننده دندان: آناناس باکلاس

آنـانــاس حاوی بروملیـن، آنزیـــمی که اغلـــب برای کاهـش الــتهـــاب اســـتفـاده می شود، اسـت. این آنـزیم در فعالــیت پروتئین های روی مینای دنــدان اخـــتـلال ایـجــاد می کنـــد، لکه های را تجـــزیـــه می کنــد و به تغـیـــیـر رنگ کمک می کند. هنــگــامــی که پروتئین ها شکـــسـتـــه شدنـد، بزاق دهان به طور طبـیـــعـــی لکه های را از بیـــن برده و درخــشـــش بیشتری به دندان ها در مقــایســـه با گذشـــتــه میــبـخـــشـــد. آنـــانــاس از نســبت گلوکز به فروکتوز متــعـادل بهره می برد، که آن را به راه حلی شیـــرین که همـچنان در سمـــت سالم‌ـــتـر قرار دارد، تبــدیل می سازد.

سفید کننده دندان: پیـــاز

اگرچه به واسطه ایجـاد بوی نامطـــبوع در دهان از هواداران بســـیـاری برخوردار نیــست، امـا پیـاز از ترکــیبــات گوگردی سود می برد، که از شکل گیــری پلاک ها رو و بیـن دندان ها جلوگیـری می کنـــد. اگر قصـد دارید از فوایــد پیـاز برای درخـــشـــش و سفیدی بیشــتر دندان های خود اسـتفـــاده کنـــیـــد باید آن را به صورت خام مصــرف کنـیـــد.

سفید کننده دندان: کرفس مفید

کرفـــس (به همـــراه هویج) دارای محــتوای آب بالـــایــی هستند که به تقویت لثه ها و از بیــن بردن بقــایای مواد غذایــی کمـک می کنــد. ساخـــتار سخت کرفــس به لایه برداری از روی دندان ها کمـک می کنــد و از این رو، در نابودی لکـــه های سطـــحی موثر است. الــبــته برای بهرهـ‌ـــمـنــدی از این فوایـد بایـــد کرفس را نیـــز به صورت خام مصـــرف کنـیـــد.

نوشیدنی های اسـیدی مثــل قهوه به سطـح میـنـای دنــدان آســـیـب وارد می کنند

 

 

بخاطر سلامتی خودتان از این خوراکی ها پرهیز کنید

نوشیدنی های اسیدی

قهوه حاوی کافئین است که اثر مضـــری بر دنـدان ها دارد. نوشیدنـــی های اســـیدی مثـل قهوه، چای، و سودا تعادل pH دهـان را بر هم می زنند و به سطـح میـنای دندان آسیــب وارد میکـــنـــند. به طور ویژه، سودا نوشیــدنـی خطــرناکـی است زیـــرا محتوای قنــد بســیـــار بالا و حالت کربــنــاتـی آن می تواند فرسایــش میـنـــای دندان را موجب شده و به سوراخ شدن دنـــدان منجر شود.

اگـــر به مصـــرف ایـن نوشیـدنــی ها در طول روز علـاقـــمند هســتــیـد، نوشیــدن آب فراوان برای از بیـن بردن اثر آنهـا یا جویدن سبزیــجات ترد برای ترشـــح بزاق بیـشتــر را فراموش نکـــنـــیــد.

شراب قرمز

پس از مصـرف شراب قرمــز احـــتـمـالــا بلافــاصلـــه متوجه ایجــاد لکـه هایی روی دندان های خود شده اید. رنــگ قرمز تیره شراب به همراه تانــن موجود در آن، روی سطــح دندان ها می نشـینــد،ـــمیـــنـای دندان را لکـــه دار کرده و حالتی کدر به دندان ها می بخــشــد.

چاشـــنی های تیـــره

مایـــعــات تیره مانـند سرکـــه بالـــزامیک، سس سویا، و دیـگــر چاشنـی های رایــج مورد اســتــفاده می توانند به دنــدان ها رنـگـی ارغوانی ببخــشنــد. به منـظور جلوگیـــری از بروز ایــن شرایـط می توانیـد چاشنــی هایــی سبــک‌ــتر مانــنـد سرکــه برنــج یا روغن زیتون را اســـتفاده کنیــد.

سس قرمز

سس هایی که بر پایه گوجه فرنگـــی شکـــل گرفته اند، به واســـطه رنـــگ قرمـز روشن خود و سطح اســیدیـــتـه بالا، دنـدان ها را در برابـــر لکه ها آســـیــب پذیــر می سازنـــد. برای مقابـله با ایـن شرایـــط می توانیـــد در کنار سس های پاســتا از سبزیجـات ساینـده ماننــد بروکلی و گل کلم اسـتـفـــاده کنـــید تا از اثــر گوجه فرنگـی بر دنــدان های خود پیشـگیری کنیــد

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا