مجله تفر یحی آموزشی

کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند! Reviewed by Momizat on . کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند! اگر به سلامتی خودتان علاقه مند هستید بهتر از به میوه ها بیشتر توجه کنید! در این مطلب قصد دارم از کیوی برای شما ب کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند! اگر به سلامتی خودتان علاقه مند هستید بهتر از به میوه ها بیشتر توجه کنید! در این مطلب قصد دارم از کیوی برای شما ب Rating: 0

کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند!

کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند!

اگر به سلامتی خودتان علاقه مند هستید بهتر از به میوه ها بیشتر توجه کنید! در این مطلب قصد دارم از کیوی برای شما بگویم! کیوی های دوست داشتنی و باکلاس!

کیوی حاوی مقـدار بســـیاری سرتونین است که تاثـــیر مطـلوبی بر فعـــالیــت های گوارشـــی و قلـبـی و عروقی دارد. ایـن هورمون در تقویت یادگـــیری، حافظه و آرامـش روانی و همـچـــنـــیـن کمک به تنظیـــم اشـــتــهـا نقــش دارد.

کیوی به رغم اندازه کوچکـــش فوائد بسیــاری برای سلــامتی دارد. ایـن میوه سرشــار از ویتامــین E و C است که هر دو می‌تواننـد در تقویت سیـــســتم ایـــمنـــی و مقابـــلـــه با اســترس و پیـری زودرس موثر باشـــنــد.فوایــد و خواص کیوی و نقـــش آن درتـــامـین سلـامــتی هـــمچنـین در درمـان محــل زخم و جذب بیشــتر آهـــن برای داشتـــن اســتخوان ها، رگ های خونی و دنـــدان های سالم سودمنــد اســت.

کیوی همچـنـــین حاوی نوع نادر و فاقد چربیــِ ویتـامـــین E اسـت. ایـــن ویتـامـین آنـتـی اکســیــدانـــی اسـت که به کاهـــش کلــســتـرول و بهبود ایـــمنی بدن کمـــک می کنـد.

هر دوی ایــن ویتامیـن ها در کیوی به عنوان آنــتـی اکـسـیـــدان عمل می کننـــد. این میوه دارای مقـدار فراوانـی سرتونیـــن اسـت که تاثیر مفـــید بر فعالیـــت های گوارشـی و قلبی و عروقی دارد. ایــن هورمون در تقویت یادگـــیری، حافــظه و آرامـــش روانـی و همـچــنـیــن کمـک به تنــظــیـــم اشـــتـها نقـــش دارد. هورمون سرتونیـن همچـنین می تواند به بهبود خواب کمـــک کنـد و در بهــبود وضعـــیـت هوشیاری به هنـــگام صبح نقـــش دارد.

مطـالعــات حاکـــی از آن اسـت که مصــرف دو عدد کیوی ۳۰ میلی گرم منیزیم وارد بدن می کند که برای بهـــبود عملـکرد ماهیچه ها و اعصــاب و افـزایـش سطح انـرژی مهـم اســت. همــچـــنــیـــن میـزان پتاسـیـم آن نسـبت به موز ۲۰ درصـــد بیشــتر است و مصـرف آن برای کمــک به سطح فشـــارخون و کاهش شکـــل گیــری سنگ کلیه و خطر سکــته مغـزی ضرورت دارد.

طبـق بررسی های انجــمـــن ریــه آمـــریـــکـا یک فرد بزرگســـال به طور متوسط در طول روز ۲۰ هزار بار نفــس می کشـد که می تواند فشار زیـادی به دســتـــگاه تنـــفـسـی وارد کند. مطالعات انـجام شده حاکــی از آن اســـت مصرف کیوی می توانــد تا حدودی ایـــن فشـار را از دستـــگاه تنـــفسـی بردارد.

در یک مطالـعه انجـــام شده مشخـــص شد کودکانـی که در طول یک هفته پنج تا هفت عدد کیوی مصـرف می کنند نســـبـت به افـراد دیـــگر کمـتــر دچـــار خس خس سینه می شوند. همـچنین علائمی همــچون کاهـــش تنـگـــی نفــس، خس خس شدیـــد و سرفه های شبانه با مصرف کیوی پایـــین می آیـــد.

کیوی حاوی «لوتئین فیـتوکمـــیــکال» است و لوتئین ویتـامیـن کاروتنویید به حساب می آیــد و طبــق نتایـج برخـــی از مطالـعــات از نابیـنایـــی ناشی از افــزایش سن جلوگیری می کند. همچنیــن از چشـــم ها در مقابــل انواع مخــتـلــف آسیـب های ناشــی از مولکول های رادیـــکـــال آزاد حفــاظت می کنـــد. از آنـــجـایــی که بدن قادر به ساخـــت ایـن ویتامـیـن مورد نیـاز خود نیــست مهـم است با مصـــرف مواد خوراکـــی حاوی آن، نیـاز بدن تامین شود.

از جمله دیگر خواص کیوی عدم وجود چربی در آن و برخورداری از میـزان بالـــایی فیـــبر خوراکـی اســت. ایـن میوه برای افرادی که نیاز دارند قنـــدخون خود را کنتـرل کنـــنــد انــتخاب مناسبی است.همچـنـــیـــن مصرف آن شیوه منـاسبـــی برای حفظ سلـامت قلـــب، تنظـــیــم دســـتگاه گوارش و کنـــترل سطـح کلستـــرول خون است.

 

 کیوی هایی که مانند یک داروخانه سیار عمل می کند! ویتامین های کیوی فواید کیوی با فوائد جادوئی غذاهای تند و فلفل آشنا شوید! کیوی های افسانه ای درمان دندانها با کیوی چاقی و درمان ان با کیوی لاغری با کیوی فوائد چربی سوزی کیوی کیوی های خوشمزه کیوی چه خواصی دارد خواص ویزه کیوی مصرف کیوی در دوران بارداری مصرف کیوی در سرماخوردگی مصرف کیوی در جوانی

منبع: ایران ناز

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا