مجله تفر یحی آموزشی

حفر تونل تا زیر گاوصندوق و سرقت ده کیلو طلا! Reviewed by Momizat on . حفر تونل تا زیر گاوصندوق و سرقت ده کیلو طلا! دزدان طلافــروشی با طرح و اجرای نقشـه ای هالـــیوودی گاوصنــدوق یک طلــافـــروشی را در تبـــریـــز خالـی کردنـــد. حفر تونل تا زیر گاوصندوق و سرقت ده کیلو طلا! دزدان طلافــروشی با طرح و اجرای نقشـه ای هالـــیوودی گاوصنــدوق یک طلــافـــروشی را در تبـــریـــز خالـی کردنـــد. Rating: 0

حفر تونل تا زیر گاوصندوق و سرقت ده کیلو طلا!

حفر تونل تا زیر گاوصندوق و سرقت ده کیلو طلا!

دزدان طلافــروشی با طرح و اجرای نقشـه ای هالـــیوودی گاوصنــدوق یک طلــافـــروشی را در تبـــریـــز خالـی کردنـــد. سارقــان با حفر تونل خود را به زیــرگـــاوصندوق رسانـــده بودنـــد.

گاهی وقتها سارقان و دزدان دارای نبوغ و استعدادی هستند که تعجب همگان را بر می انگیزد! استعداد و نبوغی که در هر کاری بکار گیرند قطعا موفق خواهند شد اما حیف اینهمه پشتکار و نبوغ که در راه خلاف بکار گرفته می شود!

به گزارش دیدگا به نقل ار جام جم، صبـــح دیـــروز فروشنـــده مغـــازه طلافـروشی در خیـابـان مارالان تبـــریـــز وقتـی وارد مغازه شد با موضوع مشــکوکی رو به رو نشـد. او مثل هر روز سراغ گاوصنــدوق رفت تا طلــاها را در ویترین بچـیـند. وقتی در گاوصندوق بزرگ مغـــازه را باز کرد در کمال نابـــاوری متوجه سوراخی در کف گاوصنــدوق و مغـازه شد که از طریق آن، 10 کیـــلو طلـا از گاوصندوق سرقت شده بود.

با گزارش ماجـرا به پلــیـس، تیـــمی از ماموران پلــیس آگــاهـــی در محــل حاضـر شده و تحقیقــات برای کشـــف راز این سرقت حرفه ای را آغــاز کردند.

رئیس اتحـادیه طلـــا و جواهر کشور دربــاره جزئیات ایــن سرقت به جام جم گفـــت: دزدان در ایـن سرقـت خیـــلی حرفه ای و با نقــشــه ای هالــیوودی عمل کردند. بررسی های اولیـه نشان می دهـد، در فاصـلـه 10 متری مغازه یک کانـــال وجود دارد که دزدان، حفــر تونل را از آنـجـا آغاز و از دو ماه قبل نقـشه را اجـــرا کرده‌انـــد.

محـمد کشتی آرای افزود: در ایــن دو ماه طوری عمـل کرده بودند که حتی اهـــالی هم به آنــها مشـــکوک نشــده بودند. دزدان همچــنین از وضعیت امــنیـتی مغـازه اطـــلاع داشتنـد و میــدانـســتـــنـــد اگـر شب وارد مغــازه شوند، دزدگـیــر و دوربـــیـــنـها فعــال می شوند. به همـــیـــن خاطـر بگـونه ای تونل را حفر کرده بودند که انـتـهای آن به زیـــر گاوصنــدوق ختم شود.

دزدان شامگـــاه شنبــه با اطـــلاع از اینــ‌که صاحب مغـازه تهــران اســت، اقـدام به برش زیر گـاوصنـــدوق با دستگـــاه هوابرش کرده و حدود 10 کیلو طلـــا را سرقت کرده بودند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا