مجله تفر یحی آموزشی

هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند! Reviewed by Momizat on . هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند! فرمانده انـتــظــامی اســـتان مرکــزی با اشـــاره به دستگـیری اعــضای یک بانــد هک سایـــبـری گفت: اعضـا هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند! فرمانده انـتــظــامی اســـتان مرکــزی با اشـــاره به دستگـیری اعــضای یک بانــد هک سایـــبـری گفت: اعضـا Rating: 0

هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند!

هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند!


فرمانده انـتــظــامی اســـتان مرکــزی با اشـــاره به دستگـیری اعــضای یک بانــد هک سایـــبـری گفت: اعضـای این بانــد به سرقــت اطـلاعــات 2 هزار و 800 حسـاب بانــکـی، برداشت غیـــرمجـاز 7 میـــلـــیـارد ریــال وجه نقــد از اطــلـاعـــات به دسـت آمــده و هک 9 هزار و 655 سایــت و اکـانت شبکه اجتـــماعـــی اعتراف کردنـد.
تصویر دستگــیری هکـرهای میـلـیاردی در اراک / اعـتراف به سرقت 2800 حســاب بانکی

به گزارش جام جم آنـــلـــاین از فارس، سردار کیومرث عزیـــزی در تشریـح این خبـــر گفـــت: با طرح شکایـت توسط یکی از شهروندان اراکــی با موضوع برداشــت غیـــرمـــجـــاز از حســـاب بانکـی اش، رســـیــدگــی به پرونده در دســتور کار کارشــناسان پلـــیس فتـــا قرار گرفـت.

وی افزود: با ارجـاع پرونده های مشــابـه در دیـگـر شهـرهـای اســـتـــان به پلیس فتـا مشــخـص شد، یک بانــد حرفه ای تحـــت عنوان نرم افـــزارهـــای جعـــلـی با نام کمـــیــاب، صیغـــه یاب، همـدم یاب، ماهواره جیـبی و ماهواره انــدرویدی تبــلیغـــات گســـترده ای رادر شبکـــه های اجـتماعی انــجام می دهـــند.

سردار عزیزی با اشـاره به جزئیات این سرقـت های ایــنـتـرنـــتــی یادآور شد: شیوه ایــن باند به ایـــن گونه بوده اسـت که کاربـــر با نصب این برنـــامه ها برای فعال سازی و پرداخــت وجهی ناچیــز به درگاه جعــلی یک بانــک هدایت و به محض ورود اطلــاعات، کلــیـه داده ها و مشخــصات حسابش سرقـت و از ایـن اطلاعـات برای برداشـت های غیـــرمـجاز اســتـفـــاده شده است.

ایـن مقــام ارشد انـتظـامــی تصــریح کرد: در روند تحـقیقات کارشنـــاســان پلیـــس فتـا مشــخص شد که اعضـــای این باند هک سایبـری، برای پولشویی و فرار از قانون، از شگردهای بسیـار پیـــچــیده ای برای ناشـناس مانــدن استفـاده می کنـنـد که با ادامـــه یافـتـن اقدامات تخصـصی کارشـناسـان، سرنـــخ هایی از اعــضــای ایــن بانــد به دست آمـــد.

وی اظــهــار داشـــت: سرانجام با ادامه اقدامات تخصصـی پلـــیس، 4 نفر از اعــضـــای ایـــن بانـــد هک سایـبـــری که در 3 استان مختلـــف زندگی می کردنــد، شنـــاســایی و پس از همـــاهـنـــگـی با مقام قضــائی هر 4 نفــر در عملــیــات هایی جداگانه دسـتــگـــیـر و تجهیزات مخابراتـــی و الـکترونیـکـــی که برای اقـدامات مجــرمانه شان مورد اسـتفـــاده قرار می گرفت، ضبط شد.

سردار عزیزی خاطـرنشـان کرد: این هکـــرها در بازجویی های پلیــس اذعــان داشــتـنـــد که در فضای مجازی و از طریق شبکه های اجتــمـــاعی با یکدیگــر آشـــنــا شده و ارتباط برقرار می کردنــد.

وی اظهـار داشــت: پس از انــجــام تحـــقیـــقات تخـصـصی بر روی تجــهیـزات رایانه ای و مخابـــراتــی اعـــضای ایـــن بانـد، اطــلــاعـــات 2 هزار و 800 حساب کشـــف و همـچـنـــیــن در بررسی های انـــجام شده، مبـلـغ برداشت های غیرمـجاز بیــش از 7 میلـیارد و 230 میلیون ریـــال برآورد شد که تاکنون با اقدامات انجام شده مبـلــغ 5 میـــلـیـــارد ریال از مبلغ مذکور به مال باخـــتـــگـــان برگـــردانـده شده است.

فرمـــانـــده انـــتظــامـــی اســـتـان تصـــریح کرد: در تحقــیــقـــات تکـــمیلــی پلیـس مشـــخـــص شد، اعضـای این بانـد علـــاوه بر عمــل مجـــرمــانه در خصوص برداشت وجه، در حوزه هک سایـــت های ایـنـــترنتـــی نیز فعـالیت داشــتنـد و در فعــالیـــت های مجرمـــانـه آنان 8 هزار و 855 سایت داخلـــی و خارجی و 6 هزار و 800 اکـــانت اینـستاگـــرام هک شده بود.

سردار عزیـزی در پایان گفــت: کســـانی که به این روش از آنان سرقــت شده اســت، برای طرح شکــایــت از طریـق شمــاره تلـفن های 0862184068 و 0862184069 با پلیس فتـــا اســتان مرکزی تمـــاس برقــرار کننـــد.

 

 هکرهای اراکی بعد از سرقت از2800 حساب بانکی دستگیر شدند! هکرهای اراکی هکرهای تلگرام دستگیری هکرهای اراکی سرقت از بانک هک کردن بانک هک و سرقت از بانک ترفند هکرها شیوه هک کردن بانک راه های نفوذ به بانک راههای هک کردن حساب های بانکی نرم افزارهای هک شیوه های هک راههای نفوذ و هک هک و ضد هک هک در بانک های اراکی هکرهای اراک

 

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا