مجله تفر یحی آموزشی

تعیین تکلیف یارانه بگیران سال آینده Reviewed by Momizat on . تعیین تکلیف یارانه بگیران سال آینده طرح هدفمندی یارانه ها که یادگار دولت احمدی نژاد است و قرار بود ضمن اجرای آن، یارانه های کالاها و انرژی به مردم بصورت نقدی پر تعیین تکلیف یارانه بگیران سال آینده طرح هدفمندی یارانه ها که یادگار دولت احمدی نژاد است و قرار بود ضمن اجرای آن، یارانه های کالاها و انرژی به مردم بصورت نقدی پر Rating: 0

تعیین تکلیف یارانه بگیران سال آینده

تعیین تکلیف یارانه بگیران سال آینده

طرح هدفمندی یارانه ها که یادگار دولت احمدی نژاد است و قرار بود ضمن اجرای آن، یارانه های کالاها و انرژی به مردم بصورت نقدی پرداخت شود، اکنون به یکی از مشکلات دولتی ها تبدیل شده است. در نهایت لایحه بودجه سال 97 که توسط دولت به مجلس ارائه شده، ظاهرا قرار شده است که یارانه جمعیت زیادی از مردم حذف شود و این در حالیست که تا قبل از این دولت حاضر نبود یارانه اقشار پردرآمد را حدف کند!


عضو کمــیـــســیون تلـفـیق بودجـــه ۹۷ گفت: طبق تصــمـــیم امروز ایـن کمـیـسیون مقـرر شد کلـیـــه مشمولان «کمیــتـه امـــداد امام خمیـــنـی(ره) و «سازمـــان بهزیـــســتـــی»، «همه جمــعیت روستایــی ایران» و «خانوار‌هـــای شهـــری کم‌درآمـد با تشـخیـص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریـــافت کنــند.
تصویر یارانه‌ بگیـــران سال آیـنـــده مشـخـــص شدنـــد

به گزارش جام جم آنلـــاین از میزان، احمـد امـــیـــرآبادی فراهانی گفـــت: طبق تصـــمیم امــروز کمیـسیون تلـفیــق لایـــحه بودجــه ۹۷، مقرر شد کلـیـــه مشمولان «کمـیته امـداد امـام خمـیـنی (ره) و «سازمان بهــزیـسـتـی»، «همـــه جمــعیت روستـایـی ایران» و «خانوار‌ــهـــای شهـــری کمـــ‌ـــدرآمـد با تشـخــیـص دولت» در سال ۹۷ یارانـه نقدی دریافت کنــند.

عضو «هیئت رئیسه مجلس» و «کمــیـســیون تلــفــیق بودجـه ۹۷» تصــریـح کرد: ایــن تصــمــیـم در جلســه امروز کمیــسـیون تلـــفـــیـق لایحــه بودجــه گرفـــته شده اسـت و بایــد به تصویب صحـــن علـــنی مجــلــس شورای اسلـامــی نیز برســـد.

گزارش کمـــیـسـیون تلـفیق لایـــحه بودجـــه سال آینده پس از بررسـی در ۳۲ جلــسه این کمـیسیون، روز گذشتــه در دسـتور کار صحـــن علنی مجـلس قرار گرفت و ۲۰ نمایــنـده به عنوان موافق و مخالف کلـیــات ایــن لایحـــه صحـــبت کردنـد.

سرانجـــام پس از بررســی در دو نوبت کاری جلســـه علنـــی صبــح و عصـــر روز گذشتــه مجلـــس شورای اســـلـــامی و ارائه اظـــهارات موافــقـان و مخـــالــفان و سخنـــگوی کمــیـســـیون تلـفیـق بودجه و رئیس سازمان برنامــه و بودجه، کلـیات لایحـه به رای گذاشــته شد و نمــایـــنـــدگـــان با ۸۳ رای موافـــق، ۱۲۰ رای مخــالـــف و ۱۹ رای ممتـــنـــع از مجموع ۲۱۶ رای اخذ شده، به کلـــیات لایحه بودجـــه ۹۷ رای ندادنــد.

طبـــق آیین نامـه داخلــی مجـــلس، کلیات لایـــحـه بودجـــه ۹۷ برای بررسی بیـشتــر به کمــیـســیون تلـفیق لایـــحــه بودجه ارجاع شد و این کمـیـــسـیون ۷۲ ساعـــت فرصت دارد آن را مجـــدد بررسی و گزارش نهایـی خود را به صحن علـنی مجلـس ارسـال کنـد.بنـــابرایــن کمــیسیون تلـــفـیـق لایحـــه بودجه امــروز جلسـه دارد و موضوع هدفمـندی یارانه ها یکـــی از نکـات محل بحـــثـی است که درباره آن تصمـیم گیری کردنـــد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا